Červen 2021

2. 6.

COVID 19 v zrcadle historie virů - co bylo, je a asi bude

Další, v pořadí již třetí mimořádnou přednáškou z cyklu Pandemie v celospolečenských souvislostech na téma COVID 19 v zrcadle historie virů - co bylo, je a asi bude Vás provede prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc, přednostka kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství. 

od 14:00

3. 6.
4. 6.

Hodnoty v literatuře a umění V

Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční  literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity Samara, spo­leč­ností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropským slavis­tickým centrem a Sla­vistickou společností Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konfe­renci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v lite­ratuře a dalších druzích umění.

od 9:00 do 15:00

8. 6.

Kritické stavy v anestezii dospělých

Kurz Kritické stavy v anestezii dospělých poskytne účastníkům možnost vyzkoušet a nacvičit si, v bezpečných podmínkách Simulačního centra LF MU, management kritických stavů v perioperačním období.

od 8:00 do 18:00

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info