Pilíře společnosti - Absolventské hvězdy FSS vystupují

 

V rámci Dnů fakulty vystoupí ve čtvrtek 20. dubna v Aule FSS naši úspěšní absolventi. 


13:00 hodin

Martin Loučka

absolvent Katedry psychologie FSS MU

Ředitel Centra paliativní péče vystoupí s tématem: Konec dobrý, všechno dobré.

Martin Loučka je psycholog, zakladatel Centra paliativní péče a odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích na FSS získal doktorát na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightova programu působil na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku, v roce 2016 obdržel cenu Evropské asociace paliativní péče pro mladé vědce. Věnuje se rozvoji paliativní péče, která se věnuje nevyléčitelně nemocným pacientům a s níž se poprvé setkal právě během studia na FSS.

______________________________________

13:15 hodin

Jana Honková

absolventka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

Manažerka projektových týmů IBM vystoupí s tématem: FSS – prostor pro poznání vědy i sama sebe.

FSS byla pro Janu Honkovou prostorem, kde se mohla věnovat své vášni – mezinárodní bezpečnosti a bezpečnosti jednotlivých životů lidí. V rámci pětiletého studia měla možnost poznat nejen koncepty z oblasti mezinárodních vztahů, ale zejména samu sebe a své schopnosti. Aniž by si to uvědomovala, pracovala dlouhodobě až 19 hodin denně a podávala přitom výsledky, které byly oceněné cenou děkana či stipendiem na partnerské washingtonské univerzitě. Díky FSS začala poznávat, že její sny nemusí být jen příjemným únikem od reality, ale naopak návodem, jak realitu modelovat. Poznala, že její schopnosti jí takové formování umožňují. Tato (za pomoci akademického sboru FSS) nalezená sebedůvěra ji spolu s pokorou a samozřejmě cílevědomou prací dovedla až do Oddělení jaderné politiky bruselského velitelství NATO, Evropské obranné agentury (jako zástupce ve věcech podpory obranného průmyslu a vyzbrojování) či utažské vojenské základny (jako přednášející CSIS Nuclear Scholar). Dovednost aplikace konceptů z oblasti vojenské strategie a mezinárodních vztahů i v obchodním prostředí dnes Janě Honkové napomáhá při řízení mnohonárodních projektových týmů v IBM v Brně.

______________________________________

13:30 hodin

David Oplatek

absolvent Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU

Radní městské části Brno-střed vystoupí s tématem: Věrný svému oboru – sociální politik i sociální pracovník.

David Oplatek se nejlíp učí tím, co zažije na vlastní kůži. Už během studia pracoval jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom v lokalitě tzv. "brněnského Bronxu". Po počátečním šoku se z něj stal místní patriot. Na Bratislavské ulici žije už více než deset let, od roku 2012 se zde každoročně podílí na pořádání pouličního festivalu Ghettofest. Z Dromu odešel do nově se tvořící vládní Agentury pro sociální začleňování, po třech letech ve státní správě se vrátil do neziskového sektoru, když se stal ředitelem Občanské poradny Brno. V roce 2014 vstoupil do lokální politiky, v Radě městské části Brno-střed se stal radním pro věci sociální, zdravotní a národnostní menšiny. 

 

______________________________________

13:45 hodin

Jan Pacas

absolvent Katedry politologie FSS MU

Poradce politiků vystoupí s tématem: Využijte sílu svého komba.

„Co s tím jako budeš dělat?“ Tak tuhle otázku pouštějte rovnou jedním uchem dovnitř a druhým ven. A že jsem se jí se svým studijním kombem politologie a žurnalistiky něco naposlouchal. Dnes radím politikům, co dělat, aby se o nich hodně psalo v novinách a mluvilo v televizi. Na sto procent využívám všeho, co mi FSS dalo. Včetně sociálních vazeb. I ve vašem kombu je síla. Ať vás provází ;)

______________________________________

14:00-14:15 hodin: přestávka

______________________________________

14:15 hodin

Tereza Strnadová

absolventka Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Reportérka České televize vystoupí s tématem: Novinadřina.

Studovala jsem Fakultu sociálních studií, konkrétně obor Mediální studia a žurnalistika, s radostí a naivitou člověka, který už na střední škole zakládal školní časopisy a chtěl se uplatnit v médiích. Už při škole jsem začala na plno pracovat v novinách. Fakulta mě ale tehdy naučila čelit výzvám, nedostatku času, pracovat pod tlakem, zkrátka věci nevzdávat. A kromě diplomu mi ze studentských let zůstala řada skvělých přátel.

______________________________________

14:30 hodin

Roman Pačka

absolvent oboru Bezpečnostní a strategická studia Katedry politologie FSS MU

Zástupce ředitele Odboru kybernetických bezpečnostních politik a vedoucí Oddělení národních strategií a politik vystoupí s tématem: Nejsou to jen jedničky a nuly.

Roman Pačka je absolventem oboru Bezpečnostních a strategických studií (BSS) na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde úspěšně složil státní magisterskou a poté i rigorózní zkoušku. Zároveň absolvoval i „Program on Cyber Security Studies“ George C. Marshall European Center for Security Studies se sídlem v Garmisch-Partenkirchen. V rámci povinné bezpečnostní praxe magisterského stupně BSS vykonával stáž na Národním bezpečnostním úřadě, respektive v sekci zabývající se kybernetickou bezpečností – na Národním centru kybernetické bezpečnosti. Po jejím dokončení zde získal zaměstnání a již čtvrtým rokem tak působí na tomto pracovišti. V současné době zastává pozici zástupce ředitele Odboru kybernetických bezpečnostních politik a vedoucího Oddělení národních strategií a politik. Je zodpovědný především za tvorbu, aktualizaci a implementaci národních strategických a dalších koncepčních dokumentů a politik v oblasti kybernetické bezpečnosti ČR. Na evropské úrovni pak zastává pozici národního styčného úředníka (NLO) ČR v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a několik let působil i jako národní expert na kybernetickou bezpečnost při OBSE. V neposlední řadě kontinuálně vyvíjí publikační a přednáškovou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a podílí se na výuce této problematiky na několika vysokých školách (i v rámci několika předmětů na BSS).

______________________________________

14:45 hodin

Petra Havlíková

absolventka Katedry sociologie FSS MU

Petra Havlíková, která v NESEHNUTÍ koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva vystoupí s tématem: Co má společného studium FSS a vyrovnávání se s nenávistí.

Petra Havlíková vystudovala genderová studia, sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V NESEHNUTÍ koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva, ve kterém působí od roku 2008. V NESEHNUTÍ se věnuje zejména tématu sexismu ve veřejném prostoru. Reprezentuje NESEHNUTÍ v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jako členka výkonného výboru České ženské lobby. Dobrovolně se zapojuje také do projektů proti rasismu, na podporu LGBT práv a kulturní politiky na lokální úrovni.______________________________________

15:00 hodin

Michal Šimoník

absolvent Katedry environmentálních studií FSS MU

Ředitel Prvního českého carsharingu Autonapůl vystoupí s tématem: Cesta z FSS do Prvního českého carsharingu Autonapůl.

Michal Šimoník se narodil a žije v Brně, má rád města, i když velmi rád odpočívá mimo jejich ruch. Od dětství dlouholetý člen a dva roky také vůdce skautského oddílu. Pracoval v Hnutí Duha, kde se osm let staral o dobrovolníky a dárce. Na FSS MU vystudoval sociologii, žurnalistiku a environmentální studia. Během studijního podnikatelského projektu Ekoinkubátor FSS a ESF MU se poprvé dozvěděl o carsharingu, kterému se od té doby věnuje, nyní jako ředitel Prvního českého carsharingu Autonapůl.

 

 ______________________________________

 

 

 

 

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info