Odevzdání posudku tělovýchovného lékaře – nový termín

Podmínkou pro konání přijímacích zkoušek a studium na fakultě je odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře. Výsledek vyšetření musí být bez omezení.

Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před podáním přihlášky.

Termín odevzdání

  • Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky (doporučený je formulář FSpS) do 30. 4. 2021 včetně.
  • Posudek může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu (viz Seznam pracovišť TV lékařů).
  • Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2020, nejpozději viz  termín odevzdání.
  • Posudek vydaný lékařem jiné odbornosti nebude akceptován. Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře (viz rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a poradnou pro sportovce).
  • Uchazečům, kteří posudek tělovýchovného lékaře nedodají nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
  • V případě podání více přihlášek vloží uchazeč  posudek pro každou přihlášku zvlášť.
  • Ověřit doručení můžete v e-přihlášce pod odkazem "Informace k přijímacímu řízení".

Nepřehlédněte:
  • Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky!
  • V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info