Ecologies of belief: how socio-ecological pressures shape mind perception and religious belief

Zajímá vás, jak socio-ekologické vlivy formují náboženské představy a proč je někde rozšířenější víra v mocné, vševědoucí a moralizující bohy, zatímco jinde převažuje víra v jiný typ božstev? Víte, jaké metody a nástroje můžeme využít při zkoumání téhož konceptu v různých kulturách, aniž bychom opomíjeli důležité kulturní odlišnosti? Levyna a HUME Lab Vás srdečně zvou na přednášku dr. Rity Anne McNamara, která se uskuteční ve čtvrtek 13.5. od 11h přes ZOOM.

Dr. Rita Anne McNamara v přednášce blíže vysvětlí, jak socio-ekologické vlivy (zejména různé zdroje nejistot) působí na naši kognici a skrze ni formují podobu představ o nadpřirozených činitelích. Na workshopu se více ponoříme do diskuze o úskalích mezikulturních výzkumů, například o výhodách a nevýhodách přejímání již existujících konceptů z jednoho kulturního kontextu na jiné kultury ve srovnání s využíváním konceptů, které jsou dané kultuře vlastní.

Podrobnosti

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info