JBI Comprehensive Systematic Review Training

Cena:                 24 250 Kč 

Kurz proběhne dle pandemické situace fyzicky, nebo online.

Tento tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k tvorbě zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití Joanna Briggs Institute SUMARI softwaru.

Tento kurz byl již absolvován 1300 účastníky z více jak 35 zemí a stále je nejúspěšnější vzdělávací nabídkou. Plný, komprehensivní pětidenní program pokrývají tři moduly:

  • Modul 0001: Úvod do Evidence-Based Healthcare a systematického review vědeckých důkazů (1. den)
  • Modul 0002: Hodnocení, extrakce a syntéza kvantitativních dat z experimentálních, ne-experimentálních, diagnostických a prognostických studií (2. a 3. den)
  • Modul 0003: Hodnocení, extrakce a syntéza kvalitativních dat z kvalitativních studií, narativních textů a názorů expertů (4. a 5. den)

Modul 0001 je povinný a pokrývá první kroky v procesu tvorby systematického review společného pro všechny review – tvorba otázky, tvorba review protokolu, vyhledávací strategie, vyhledávaní a selekce studií. Zbývající dva moduly staví na tomto kroku a jsou specifické k typu vědeckých důkazů dané review otázky – kvantitativní (modul 0002) nebo kvalitativní a/nebo textové a názorové (modul 0003). Moduly 0002 a 0003 tohoto programu začínají se zkoumáním, které jde do hloubky – jedná se o kritické hodnocení získaných vědeckých důkazů, abstrakci dat a nakonec metody meta-syntézy (kvalitativní) a meta-analýzy (kvantitativní) extrahovaných dat.

Do programu jsou zahrnuty praktické sekce navržené tak, aby se participanti seznámili s každým krokem v procesu tvorby systematického review, včetně sekcí, kde se stávají schopnými práce s JBI softwarovým balíčkem (JBI SUMARI), což jim ulehčí tvorbu JBI review.

Pro další informace a registraci do kurzu kontaktujte prosím administrátora centra:

Ing. Iveta Palacká
ivetapalacka@muni.cz
tel.: +420 549 496 691

Platbu prosím realizujte přes obchodní centrum MU: kurz ještě není v prodeji.

Další nabídku kurzů organizovaných v rámci CEBHC-KT, LF MU naleznete na tomto odkaze.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info