Akademické mistrovství ČR 2022 v halové atletice jednotlivců a družstev

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu

Pořadatel: katedra atletiky UK FTVS

Datum: pondělí 10. ledna 2022

Místo: Praha, přetlaková hala Strahov

 

Disciplíny:

muži – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4x200 m

ženy – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4x200 m

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Přihlášky: od 6. 12. 2021 00:00 do 7. 1. 2022 do 22:00 elektronicky na webové stránce: http://amcr.asp2.cz/

Prezence: do 30 minut před zahájením disciplíny

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.

Startují: Výhradně studující prezenčního a kombinovaného studia na českých VŠ a VOŠ s platným studijním průkazem a lékařskou prohlídkou.

Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice). O povolení startu vyššímu počtu startujících v disciplíně za jednu školu rozhoduje pořadatel, který případný výběr oznámí 7. 1. 2022.

Stravování: Akademickým účastníkům bude hrazeno stravné ve výši 100 Kč/osobu. Vyplacení bude prováděno v průběhu závodu do 12.00 h do 15.00 h oproti podpisu v závodní kanceláři. Při převzetí je nezbytné předložit občanský průkaz a platný doklad o studiu (průkaz)! Bez něho nebude příspěvek vyplacen.

Doprava: Cestovné bude proplaceno podle pokynů níže.

Doprava vlakem či autobusem bude proplacena na základě doložených jízdenek. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o cestovních náhradách není nutné při účtování jízdného předkládat zpáteční jízdenky.

Kilometrovné – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním pokynem VV ČAUS, a to:

osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy

mikrobus – 6–8 Kč/1 km, podle velikosti mikrobusu a podle počtu dopravovaných závodníků

Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovali.

Výše dopravy se proplácí z místa školy do místa konání soutěže.

Každý nárokující odevzdá ve svolavatelně mezi 14–15 h řádně vyplněný Cestovní příkaz (formulář obdrží ve svolavatelně) doplněný číslem účtu. Vypočtená částka mu bude při splnění všech náležitostí zaslána na uvedený účet.

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v atletice (disciplína) pro rok 2022“

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Harmonogram akce:

11:45                                     dálka M

11:55     Slavnostní zahájení

12.00     60 m př. Ž             tyč Ž+M         koule Ž+M

12.15     60 m př. M

12.30     60 m Ž

12:45                                     dálka Ž

12.50     60 m M         

13.20     Vyhlašování vítězů – 1. blok

13.35     400 m Ž

13.45     400 m M                výška Ž+M    trojskok M

14.00     800 m Ž             

14.10     800 m M

14.20    1500 m Ž                trojskok Ž

14.30    1500 m M

14.40     4x200 m Ž

14.50     4x200 m M

15.10     Vyhlašování vítězů – 2. blok

 

Pozn.: Ve skoku vysokém a skoku o tyči mají závodníci (-ice) celkem sedm pokusů, platí pravidlo tří nezdařených pokusů za sebou, ve skoku do výšky se laťka zvyšuje po 5 cm.

Ve skoku dalekém, trojskoku a vrhu koulí mají závodníci (-ice) tři pokusy, závodníci na 1. - 8. místě mají navíc čtvrtý pokus.

Bodování družstev: Za družstvo boduje jeden závodník (-ice) v každé disciplíně. Boduje se systémem 11, 9, 8.... (i ve štafetách). V běžeckých disciplínách je pořadí stanoveno podle dosažených časů.

Protesty: Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).  Složení jury: ředitel závodu, technický ředitel a hlavní rozhodčí. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Důležité upozornění – COVID-19:

Sledujte aktuální situaci ohledně vládních opatření covid-19 zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ .

Podle současně platných opatření musí každý účastník předložit negativní test PCR (ne starší 72 h) anebo antigenní test ne starší 24 hodin. Platí očkování, pokud je úplné a od poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo více než 14 dní a ochranná lhůta po prodělaném covid-19 onemocnění (doloženo potvrzením), kdy osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní!

Kromě v daný okamžik závodících a rozcvičujících se soutěžících budou mít všichni ostatní účastníci, trenéři a doprovod v hale a ve všech využívaných prostorách (šatny, chodby) trvale nasazen respirátor minimálně třídy FFP-2. Po skončení vlastního závodu opustí soutěžící, který již nepokračuje startem v jiné disciplíně, halu.

 

Kontaktní adresa: katedra atletiky UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, tel. 220 172 095, e-mail atletika@ftvs.cuni.cz

RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.,ředitel závodu           

Mgr. Petr Kotyza, předseda komise atletiky ČAUS                                          

WEB ČAUS

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info