Horizonty teatrologie: Anna Hejmová – Ornamenty masy a jejich reprezentace ve veřejném prostoru

Katedra divadelních studií vás zve na poslední online přednášku Horizontů teatrologie tohoto semestru věnující se vizualitě masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentaci ve veřejném prostoru od 60. let 19. století do roku 1989.

Autor rozsáhlé eseje Masa a moc Elias Canetti uvádí, že „vše probíhá za předpokladu, že je viděno”. Tématem přednášky jsou obrazy lidského těla v pohybu, jenž je definován konkrétním prostorem. Záměrem přednášky je představit motivy, které se v masových tělovýchovných slavnostech a jejich reprezentaci ve veřejném prostoru města replikují a pokusit se přiblížit, jak tyto kulturní performance (sokolské slety, dělnické olympiády a celostátní spartakiády) adaptovala příslušná epocha, jakou jim dala podobu a jakou vizuální stopu zanechala v naší paměti.

Mgr. Anna Hejmová, Ph.D. vystudovala sociálně-politickou publicistiku na Vyšší odborné škole publicistiky, Katedru divadelní vědy na FFUK a Katedru teorie a dějiny umění na UMPRUM. Zabývá se vizualitou masových performancí a historií divadelní fotografie. Pracuje v Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelního (IDU) a na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM. Spolupracuje s Katedrou teorie a kritiky DAMU.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info