Obhajoby disertačních prací

14:00 - 15:00
MUDr. Zuzana Musilová, doktorandka Anatomického ústavu LF MU
Výzkumné zaměření: Cévní zásobení skeletu a kloubů ruky
Školitel: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

15:00 - 16:00
MUDr. Pavel Hurník, doktorand Ústava histologie a embryologie LF MU
Výzkumné zaměření: Prognostické faktory nádorů hlavy a krku se zaměřením na perineurální invazi a primární cilie
Školitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

Obhajoby

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info