Září 2018

20. 9.

David Pavlik,CIO Kiwi.com – Learning of first principles matters

We cordiallly invite all to the lecture of David Pavlik, Chief Information Officer Kiwi.com. David graduated at Faculty of Informatics, MU in 2001. He then worked in variety of roles, e.g. in Microsoft, Amazon, Netflix, SpaceX. He will talk about how...

od 18:00 do 20:00

21. 9.

Rande s knihovnou

Úvodní seznámení s Ústřední knihovnou filozofické fakulty a jejími službami nejen pro studenty prvního ročníku.

od 7:45 do 9:00

21. 9.

Seminář: Centrum duševního zdraví

1. Multidisciplinarita; propojení akutní a komunitní psychiatrické péče Bc. Zuzana Fišarová, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2. Představení činnosti Centra duševního zdraví Brno MUDr. Adam Fiala, Bc. Martina Mičková, Bc. Jana...

od 10:00 do 11:30

24. 9.

Paneldiskussion: Text und Bild (Synthesediskussion vor Ende des Projektes)

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménu ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání // Centre for Cross-Disciplinary Research into Cultural Phenomena in the Central European History: Image, Communication, Behaviour PANELDISKUSSION TEXT...

od 10:00 do 14:00

25. 9.

Setkání s indiány kmene KOGI

Jedinečné osobní setkání s rodinou z indiánského kmene KOGI, kteří žijí v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii - v tzv. Srdci světa. Indiánský kmen Kogi si dodnes díky svému izolovanému způsobu života zachoval své tradice včetně původního prastarého...

25. 9.

Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z pověření Akademického senátu PdF MU Vás informuji o vyhlášení volby kandidáta na funkci děkanky/děkana Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2019-2023. Návrhy na kandidáty se podávají písemně v tištěné a současně...

od 16:00 do 18:00

26. 9.

Informační seminář: Bilaterální spolupráce

Na půdě Filozofické fakulty MU proběhne informační seminář Domu zahraniční spolupráce v Praze o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce programů AKTION, CEEPUS a Fondů EHP. Prezentována bude také nabídka stipendií Akademické informační agentury. Akce...

od 14:00 do 16:00

26. 9.

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 s předáním Ceny rektora vynikajícím pedagogům a Ceny SKAS za studentský podíl na výuce se uskuteční ve středu 26. září 2018 od 18 hodin v Refektáři Mendelova muzea, Mendlovo nám. 1a. O hudební doprovod se...

od 18:00

Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info