Byli jste v cizině? Nahlaste to univerzitě

Zaměstnanci a studenti musí Masarykovu univerzitu informovat o svém návratu z ciziny, pokud chtějí do 14 kalendářních dnů od příjezdu vstoupit do jejích budov. Nová povinnost platí pouze pro ty, kteří nemohou prokázat kompletní očkování proti covidu-19 ani v posledních 180 dnech nemoc neprodělali. Plyne to z aktualizovaných protiepidemických opatření vlády.

8. 7. 2021

Zahraniční cestu není nutné před vstupem do areálů MU oznámit v případě, že byla kratší než 12 hodin.

Návrat z ciziny zaznamenají studenti do informačního systému IS a zaměstnanci do INETu.

Nejpřísněji dopadne aktualizované vládní nařízení na ty, kteří se vrátili ze států s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy tak, jak je označilo v den jejich návratu na svém webu ministerstvo zdravotnictví. Do univerzitních areálů takoví zaměstnanci či studenti vůbec nesmí, dokud se neprokážou negativním testem.

Mírnější jsou omezení v případě, že se zaměstnanec či student vrátil ze země, která měla v době návratu dle webu ministerstva zdravotnictví nízké nebo střední riziko nákazy covidem-19. Do budov MU může hned po příjezdu, ale musí v nich nepřetržitě nosit respirátor nejméně třídy FFP2, dokud nepředloží negativní test. V případě, že takový test nepředloží do pěti dnů po návratu do České republiky, je i těmto zaměstnancům a studentům vstup do univerzitních areálů zakázán.

Zaměstnanci či studenti, kteří jsou v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci či do 180 dnů od prodělané nemoci a tyto údaje evidují v systémech MU, mohou po návratu ze zahraničí do univerzitních areálů bez omezení.

Ostatní opatření MU se nemění a vycházejí z platných protiepidemických nařízení vlády. Ta kromě jiného zakazují pobyt ve vnitřních prostorách vysokých škol bez ochranných prostředků dýchacích cest dle příslušných norem. Univerzita nadále zůstává v nejmírnějším bílém režimu semaforu, který udává míru omezení kvůli nákaze covidem-19.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info