Informace o cestování do ČR do 14. června a od 15. června

Přečtete si aktuální informace týkající se příjezdů do Česka z různých zemí pro studenty i zaměstnance.

8. 6. 2020 8:31

Od 4.6. do 14.6. platí pro vstup do ČR ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které zachovává dosavadní režim omezení vstupu do ČR (včetně povinností testů, omezení pohybu apod.) s tím rozdílem, že omezení pro vstup cizinců neplatí pro osoby s trvalým pobytem nebo statutem rezidenta na Slovensku a v Maďarsku (tyto osoby tedy nemusí pro vstup do ČR dokládat důvod příjezdu).

Od 15.6. bude platit nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které zavádí pojem států s nízkým rizikem nákazy, kterými jsou: Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Polská republika,Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švýcarská konfederace. Osoby s trvalým pobytem nebo statutem rezidenta v těchto státech nemusí při příjezdu do ČR prokazovat důvod návštěvy.

Pro všechny přijíždějící cizince, kteří nemají negativní test, bude i po 14.6. platit stávající omezení pohybu po dobu 14 dní. Pro všechny osoby přijíždějící do ČR platí povinnost podrobit se na hranicích namátkové kontrole (testu).

Cizinecká policie se bude podle aktuálních informací řídit výkladem MVČR – jeho shrnutí je pro režim od 15.6. k dispozici na webu zde.

Pro cizince přijíždějící z ostatních států platí dál stávající výjimky (studium, zkouška, výkon ekonomické činnosti). Podrobnosti výkladu MVČR u těchto omezení jsou na webu zde.

Přehled typických situací spadajících pod výjimky ze zákazu vstupu na území ČR společně s příklady dokladů je na webu MVČR zde.

Podrobné informace ohledně povinností a režimu příjezdů zaměstnanců ze zemí mimo státy s nízkým rizikem nákazy jsou pro pobyt do 72 hodin zde. Pro pobyt nad 72 hodin jsou informace zde. Režim pro zahraniční zaměstnance je použitelný též např. pro akademiky, kteří jsou občany zemí mimo státy s nízkým rizikem nákazy a přijíždí na stáž, výzkumný pobyt apod.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info