Masarykova univerzita vyhlásí od pondělí 3. května žlutý stupeň semaforu

S ohledem na aktuální epidemickou situaci rozhodl Krizový výbor Masarykovy univerzity o tom, že MU přejde od pondělí 3. května 2021 do nižšího, žlutého stupně univerzitního semaforu.

29. 4. 2021

Budovy MU se tak otevřou studentům a zaměstnancům, pro veřejnost však zůstávají uzavřené. Provoz na univerzitě se však bude i nadále řídit platnými vládními nařízeními.

Například výuka tak zůstává převážně v online podobě. Prezenční výuka je aktuálně umožněna jen studentům posledních ročníků při praktické výuce a studentům všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchově. Výuka se může odehrávat ve skupinách o max. 25 lidech za dodržení ochranných opatření. O prezenční výuce v konkrétních programech rozhodují jednotlivé fakulty.

Studenti, kteří mají prezenční výuku, se musí každých sedm dní podrobit testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Platí to také pro prezenční účast na zkouškách, které jsou možné dle platné legislativy, aktuálně do deseti osob. Testy jsou povinné i pro ty studenty, kteří mohou být ubytovaní na kolejích.

Pro přístup do knihovny, na konzultaci nebo poradenskou službu není test nutný. Na některých fakultách může děkan omezit přístup do budov, sledujte proto fakultní informace.

U zaměstnanců je pak stále doporučeno sjednání homeoffice a případně střídání zaměstnanců ve společných kancelářích s dodržením maximálně jedné osoby přítomné na pracovišti. Pracovní jednání jsou pak povolená v počtu maximálně pěti osob za dodržení všech opatření, tedy nošení ochranných prostředků, zajištění rozestupů a desinfekce.

Povoleny jsou také některé hromadné akce pro maximálně 25 osob. Musí však souviset s hlavní činností univerzity, jde tedy například o hybridní konference nebo školení a semináře pořádané MU.

Oslavy a ceremoniály se i nadále konat nemohou.

Stejně tak zůstávají uzavřená vnitřní sportoviště, počítačové učebny a studovny.

Knihovny mohou na základě rozhodnutí vedoucího příslušného hospodářského střediska přejít od distančních výpůjček na prezenční.

Všechny potřebné informace a odkazy na příslušná nařízení jsou dostupná v univerzitním eskalačním semaforu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info