MU je stále v červené, vedení vyzývá k přísnému dodržování opatření

Od soboty 30. ledna se opět zpřísňují krizová opatření, která mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Masarykova univerzita nadále zůstává na červeném stupni eskalačního semaforu. Vedení univerzity pak doporučuje striktně dodržovat opatření, která mají zabránit rozšíření nákazy na půdě MU. Především apeluje na dodržování homeoffice všude tam, kde je to možné, případně zajištění střídání zaměstnanců na pracovišti. Platí také doporučení přesunout co nejvíce výuky a zkoušek do online prostoru.

30. 1. 2021

Provoz Masarykovy univerzity se tak i nadále řídí aktuálně platným usnesením vlády České republiky ze 7. ledna 2021, které zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se přitom nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Povolené jsou také individuální konzultace.

Koleje v nutných případech ubytovávají
Zakázáno je také poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

Někteří studenti tak v současnosti mohou mít problém se dostat například zkoušku, pokud jim cesta do Brna trvá dlouho. Aktuálně totiž nemohou využít žádnou komerční formu ubytování. „Studenti, kteří potřebují jednorázové ubytování, mohou využít v souladu s platným opatřením kapacity kolejí. Aby získali ubytování, musí si z Informačního systému vygenerovat potvrzení o zkoušce za účelem zajištění ubytování,“ uvedla vedoucí právního odboru rektorátu MU Kateřina Kvítková.

Ředitel Správy kolejí a menz Kamil Kulíšek doplnil, že studenti si musí pobyt na kolejích na daný den s předstihem zajistit. Zájemci o pobyt na jednu noc mohou svůj požadavek poslat na e-mail pavlicova@skm.muni.cz, kde získají informaci, zda a kde budou moci přespat.

Potvrzení na služební cestu
Ubytování je nyní komplikovanější také při služebných cestách zaměstnanců, kteří budou nově potřebovat písemné potvrzení od zaměstnavatele, že se jedná o pobyt v souvislosti s pracovní cestou. Tento účel musí prokázat před zahájením ubytování a potvrzení po nich bude provozovatel ubytovací služby požadovat.

Zaměstnanci MU mohou jako toto potvrzení využít tisk cestovního příkazu z INETu. V červeném stupni schvaluje cestovní příkazy vedoucí příslušného hospodářského střediska, na němž je posouzení nezbytnosti služební cesty včetně ubytování.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info