MU přechází od 22. listopadu do žlutého semaforu

Na základě zhoršující se epidemické situace doporučil Krizový výbor Masarykovy univerzity zavedení opatření, která jsou popsaná ve žlutém semaforu. Platit začnou v pondělí 22. listopadu.

11. 11. 2021

Masarykova univerzita o připravovaných opatřeních informuje už nyní, aby se studenti a zaměstnanci MU mohli s předstihem na změny připravit.

Podmínky provozu a výuky na Masarykově univerzitě se budou řídit nejen žlutým eskalačním semaforem, ale především aktuálními vládními opatřeními. Dojde, až na výjimky, k omezení vstupu veřejnosti do budov univerzity.

V souladu s platnou legislativou bude i nadále platit povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Také výuka bude probíhat v souladu s opatřeními vlády. Přednášky, kterých se účastní více než 150 osob, se budou konat distanční, případně hybridní formou. Děkan fakulty rozhoduje o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidenci najdou studenti v IS MU. V případě, že tato povinnost vyžadována není, je nutné ve výuce zajistit rozestupy min. 1,5 metru s výjimkou výuky, jejíž charakter to neumožňuje. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, musí mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání.

S rozestupy 1,5 metru a s ochranou dýchacích cest bude možné skládat zkoušky prezenčně, toto nařízení bude platit i pro další formy ukončení předmětu.

Knihovny budou pro veřejnost uzavřeny. Masarykova univerzita doporučuje využít systému distanční výpůjčky, podle rozhodnutí vedení jednotlivých fakult a za dodržení platné legislativy mohou být umožněny i prezenční výpůjčky.

Návštěvníci počítačových učeben budou mít za povinnost prokazovat se u vstupu pomocí systému O-N-T, návštěvníci a sportovišť, vnitřních i vnějších, se budou prokazovat systémem O-N. Provoz těchto učeben a sportovišť se bude řídit platnou legislativou, stejně tak jako provoz v menzách a na kolejích.

Univerzita zruší akce nesouvisející s její hlavní činností, například oslavy a ceremonie. Pořádání akcí souvisejících s její hlavní činností, konference, semináře, symposia, upravují omezení pro vstup v počtu osob a v kontrole O-N, která popisuje žlutý semafor. Konání promocí ani imatrikulací nebudou doporučena, kromě již naplánovaných docentských promocí, opět za dodržení všech platných opatření.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info