Od čtvrtka 10.9. jsou povinné roušky ve společných prostorách MU

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. 

9. 9. 2020

Roušky budou povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov, jakou jsou chodby a záchody. Výjimku z povinnosti nosit roušku mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Více článků

Přehled všech článků