Odpovědi na nejčastější otázky týkající se podzimního semestru na MU

Výuka v semestru, který začíná 5. října, bude převážně online. Výjimky, kdy je povolená kontaktní výuka, stanovuje nový metodický list studijního oddělení. Kolem výuky panuje stále řada nejasností, připravili jsme proto odpovědi na nejčastější všeobecné dotazy spojené s fungováním Masarykovy univerzity v dalších týdnech. Mějte prosím na paměti, že otázky týkající se opatření na jednotlivých fakultách či dokonce výuky v jednolitých předmětech nelze zodpovědět z úrovně rektorátu a vedení MU, sledujte proto weby a sociální sítě fakult, odkazy najdete hned v první otázce.

26. 9. 2020

Přednášky v podzimním semestru 2020 probíhají přednostně on-line za použití digitálních
technologií.
Přítomnost studentů ve škole je povolena při následujících činnostech: klinická a
praktická výuka a praxe; laboratorní, experimentální a umělecké práce (nejvýše 15 osob), individuální konzultace, zkoušení (nejvýše 10 osob) a individuální návštěvy knihoven a studoven, jsou-li otevřeny. Informace o online způsobu výuky budou vyznačeny v IS MU. Další pravidla a doporučení pro organizaci výuky v podzimním semestru 2020 najdete v metodickém listu studijního odboru RMU.

Výuka

1. Které předměty budou ve formě kontaktní výuky?
Většina výuky v podzimním semestru 2020 bude v online podobě. Výjimky pro kontaktní výuku stanoví metodický list Studijního odboru RMU č. 2/2020, který platí od 1. října 2020. 

Velká část výkladu metodického listu je v rukou jednotlivých fakult, které by vás měly s dostatečným předstihem informovat o tom, jak konkrétně bude vaše výuka probíhat. Sledujte webové stránky svých fakult a pokud máte specifické dotazy týkající se studia na své fakultě, obraťte se, prosím, přímo na tam: 

2. Budou se mé online přednášky konat ve stejném čase, jako by výuka probíhala prezenčně? 
Většina přednášek (zejména pro studenty prvních ročníků) bude realizována synchronně, tj. v čase dle stanoveného rozvrhu. Některé přednášky mohou být realizovány asynchronně z předem pořízeného obrazového nebo zvukového záznamu s podporou výukových materiálů. Způsob výuky u konkrétních předmětů doporučujeme vždy ověřit u vyučujícího/garanta kurzu. 

3. Jaká bude vymahatelnost přítomnosti na online výuce vůči studentům? 
Pravidla platí stejná jako u prezenční výuky - účast na přednáškách povinná není, cvičení a semináře mají typicky stanovenou určitou hranici povinné účasti. Nesplnění povinné docházky může vést k neúspěšnému ukončení předmětu. 

4. Budou záznamy z přednášek přístupné i jako záznam, nebo pouze jako live stream? 
Toto závisí na rozhodnutí jednotlivých fakult, resp. garantů jednotlivých předmětů. 

5. Co když se mi nějaký předmět v online prostředí nebude líbit, zjistím, že je vlastně o něčem jiném a nehodí se mi do studijního plánu? Bude delší lhůta pro odhlašování předmětů z registrace? 
Ne, změny v zápisu předmětů lze provádět nejpozději do 18. 10. 2020. Po tomto datu je zápis předmětů závazný. 

6. Jaká je garance toho, že už fyzickou výuku do konce semestru neobnovíte? 
Výuka bude v podzimním semestru 2020 zorganizována na základě metodického listu, proto by její podoba měla být víceméně stabilní bez ohledu na aktuální barvu univerzitního semaforu nebo zrušení omezení vyhlášených Krajskou hygienickou stanicí. Všechny případné změny budou komunikovány s dostatečným předstihem. 

7. Jak to bude s povinnou tělesnou výchovou? 
Nabídka celouniverzitních sportovních aktivit bude v podzimním semestru 2020 do jisté míry omezena. Nabízeny budou především outdoorové sporty, vybrané druhy sportovních aktivit budou probíhat v reálném čase online (učitel v tělocvičně, student doma). 

8. Nestane se, že online studium bude jen o samostudiu? 
Masarykova univerzita klade důraz na to, aby výuka i po převedení do online formátu zachovávala klíčové atributy vysokoškolského vzdělávání. Studium bude stále obsahovat řadu interaktivních prvků, studenti se budou v online prostředí pravidelně setkávat jak se svými pedagogy, tak mezi sebou navzájem. Na kvalitu každého studijního programu dohlíží především jeho garant ve spolupráci s programovou radou. 

9. Na koho a jak se mám obrátit v případě, že vyučující neplní své povinnosti? (Nedodržuje výuku, v limitních časech mění požadavky či objem látky, porušuje termíny stanovené SZŘ apod.)
Za kvalitu výuky odpovídá vždy garant předmětu, jehož jméno je uvedeno ve výpisu informací o předmětu. Veškeré stížnosti doporučujeme řešit právě s ním. 

Knihovny a přístup ke studijním materiálům

10. Jak to bude s otevřením knihoven? 
S výjimkou červeného stupně na semaforu MU mají studenti individuální přístup do knihoven povolen. Konkrétní způsoby fungování knihoven sledujte na webech jednotlivých knihoven MU nebo jejich sociálních sítích.

11. Jak to bude s přístupností literatury, studijních materiálů. Budou přístupné stejně ta jako na jaře?  
Pokud jde o vzdálený přístup ke knihám, rádi bychom jej umožnili, ale tato věc není rozhodnutím MU. Na jaře se jednalo o velmi výjimečnou situaci, nouzový stav a tehdejší řešení bylo na hraně možností autorského práva. Zahájili jsme v létě jednání s kolektivním správcem o možnostech standardního zajištění dálkového přístupu k digitalizovaným fondům, ale vydavatelé jsou v tomhle ohledu velmi zdrženliví. Knihovny by každopádně měly fungovat minimálně pro distanční výpůjčky a studenti mají přes proxy servery přístup k elektronickým informačním zdrojům, které si MU platí. Další možnosti užití digitalizované studijní literatury v rámci studijních materiálů intenzivně řešíme. 

Praxe

12. Jak to bude s praxemi?  
Praxe nejsou aktuálními opatřeními omezeny (stav k 24 .09. 2020). 

Problémy s internetovým připojením

13. Co dělat, když mi doma padá internet a nemůžu sledovat přednášky online?  
Minimalizujte podle možnosti nároky na připojení podle doporučení pro online schůzky.

Do „žlutého“ stupně univerzitního semaforu můžete za dodržení stanovených podmínek (rouška, rozestupy) využít počítače v otevřených počítačových studovnách. Pokud máte vlastní přenosné zařízení – mobil, tablet – můžete využít vhodných prostor MU s připojením Eduroam (knihovnypracovní místa pro notebooky v otevřených počítačových studovnách a jiná místa pro samostatnou práci). 

Pokud je přednáška nahrávaná, je možné ji později zhlédnout ze záznamu. Přehrávání záznamu je možné i v případě horšího připojení, které nemusí být vyhovující pro videokonferenční připojení. 

Přístup do budov a na studijní oddělení

14. Co dělat, když se potřebuji fyzicky dostavit na MU, např. na studijní oddělení? 
Aktuálně platná opatření a pravidla provozu najdete vždy na webu MUNI a na webech jednotlivých fakult. Před každou návštěvou některé součásti MU se nejprve ujistěte, jaký je aktuální stav. Pro osoby s příznaky virového onemocnění je vstup do budov univerzity zakázán. 

Testování na COVID-19

15. Mám povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 univerzitě?
Mimořádné opatření rektora stanovuje studentům povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu v IS: https://is.muni.cz/auth/koronavirus.   

16. Zprostředkuje mi univerzita test na COVID-19? 
Aktuálně univerzita testování na COVID-19 nezprostředkovává, ale může ze zkušenosti doporučit vhodná testovací místa v rámci města Brna. U zahraničních studentů bydlících na kolejích je vyžadován negativní test na COVID-19 jen v případě, že je na ně tento požadavek kladen opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. 

17. Co když jsem pozitivní a jsem na kolejích? Zůstanu tam, ale kdo se o mě postará a donese mi třeba jídlo? A co společné prostory typu sprchy? 
Pokud je pozitivní student občanem České republiky, odjíždí domů. Pokud je pozitivní student ze zahraničí (včetně Slovenska), odchází neprodleně do izolace na BB hotel UNIVERSITY na Vinařské, případně odjíždí domů, pokud chce. V BB hotel UNIVERSITY je na pokoji sprcha a kuchyňka. Jídlo a ostatní nákupy (včetně léků) si student zajistí přes mobilní aplikace (Dáme jídlo, Rohlík, Tesco apod.) s tím, že bude požadovat donášku před dveře svého pokoje se zaklepáním. 

Ubytování na kolejích MU

18. Mám se tedy před začátkem semestru stěhovat na koleje / priváty? 
Rozhodnutí, zda se stěhovat do Brna nebo ne, je čistě na každém jednotlivci. Přechod do online výuky neznamená, že je univerzita uzavřena. Laboratorní cvičení, praktické seminární skupiny pro malé počty studentů, praxe, individuální návštěvy knihoven, studijních oddělení, konzultace s pedagogy atd. budou zachovány dle rozhodnutí jednotlivých fakult.  

19. Jak to bude vypadat na kolejích, bude při odhlášení garantováno / podrženo lůžko i pro další semestr? 
Pokud se student z ubytování odhlásí nebo na ubytování nenastoupí, lůžko garantovat nelze. Přednost mají studenti, kteří chtějí ubytování využívat. 

20. Co když mám negativní test, ale jsem v karanténě na kolejích? Jak se postupuje v tomto případě?  
Student zůstává na přiděleném pokoji a lůžku a dbá pokynů KHS. Zároveň je poučen, co má nebo nemá dělat. 

21. Co když jsem pozitivní a jsem na kolejích? Zůstanu tam, ale kdo se o mě postará a donese mi třeba jídlo? A co společné prostory typu sprchy? 
Pokud je pozitivní student občanem České republiky, odjíždí domů. Pokud je pozitivní student ze zahraničí (včetně Slovenska), odchází neprodleně do izolace na BB hotel UNIVERSITY na Vinařské, případně odjíždí domů, pokud chce. V BB hotel UNIVERSITY je na pokoji sprcha a kuchyňka. Jídlo a ostatní nákupy (včetně léků) si student zajistí přes mobilní aplikace (Dáme jídlo, Rohlík, Tesco apod.) s tím, že bude požadovat donášku před dveře svého pokoje se zaklepáním. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info