Studijní odbor vydal metodický list k výuce v podzimním semestru

Základní pravidla pro organizaci výuky a zkoušek na Masarykově univerzitě v podzimním semestru akademického roku 2020/2021 vydal Studijní odbor Rektorátu MU jako metodický list č. 2/2020. Kontaktní výuka bude možná v praktických předmětech a malých skupinách.

26. 9. 2020

Podle nového metodického listu probíhají přednášky v podzimním semestru přednostně online za použití digitálních technologií. Výuka přednášek je realizována synchronně, tedy v čase dle stanoveného rozvrhu pro prezenční výuku, nebo asynchronně z předem pořízeného obrazového nebo zvukového záznamu s podporou výukových materiálů.

Výuka uskutečňovaná prostřednictvím cvičení nebo seminářů probíhá online obdobně jako přednášky nebo ji lze nahradit i jinou formou plnění studijních povinností při zachování dostatečné míry interaktivity.

Osobní přítomnost studentů na výuce je povolená při klinické a praktická výuce a praxi; laboratorních, experimentální nebo uměleckých pracích za přítomnosti nejvýše 15 osob; při individuálních konzultacích; při zkoušení, a to za přítomnosti nejvýše 10 osob a při individuální návštěvě knihoven a studoven.

Garanti studijních předmětů, jejichž výuka bude v podzimním semestru 2020 v online podobně, vyznačí tuto skutečnost v IS MU a odpovídají za takové využití digitálních technologií, které zajistí, že výuka předmětu je v souladu s akreditací. Podle metodického listu se nepovažuje za dostatečné pouhé poskytnutí studijních materiálů k samostudiu.

Garanti předmětů mohou změnit způsob ukončení a metodu hodnocení předmětu i v průběhu výuky. Musí s ní studenty seznámit nejméně 3 týdny před prvním řádným termínem ukončení předmětu.

Studenti 1. ročníků mají mít zajištěnou pravidelnou synchronní výuku ve vhodném rozsahu doprovázenou dostatečnou nabídkou individuálních konzultací.

Kvůli mimořádné podobě výuky bude nadále udržována a rozvíjena webová stránka
is.muni.cz/samostudium/.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info