Vláda stanovila podmínky pro bydlení na kolejích

Do bydlení na kolejích Masarykovy univerzity zasáhne i v příštím semestru covid-19. Co budou muset studenti splnit, plyne z aktuálních vládních opatření.

17. 8. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

na včerejším jednání vlády byla přijata tato opatření:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf – na chod VŠ se vztahuje článek XVIII, který upravuje podmínky pro ubytování studentů na kolejích. S účinností od 31. srpna 2021 musí student před zahájením ubytování prokázat, že

  • byl plně očkován (14 dnů od poslední dávky),
  • prodělal covid-19,
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) případně se prokáže rychlým antigenním testem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami.

Výše uvedené je nutno prokazovat každých 7 dnů (vyjma očkování a prodělání covid-19, které se dle opatření prokazuje pouze jednou před zahájením ubytování).

V případě, že student výše uvedené neprokáže, není mu umožněn vstup do ubytovacího zařízení.

Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-od-31-08-.pdf – S účinnosti od 31. 8. 2021 dochází ke zpřesnění stávajícího opatření (např. že veřejnou dopravou se rozumí i taxislužba) – změna opatření nemá přímý dopad na chod VŠ.  

Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-od-01-09-_final.pdf - S účinnosti od 1. 9. 2021 dochází k částečnému rozvolnění podmínek (zvýšení počtu společně usazených zákazníků ze 4 na 6,  ve skupině pěveckého sboru může být nově 50 osob namísto stávajících 30, rozvolnění podmínek pro akce v prostorách s kapacitou nad 3000 přítomných diváků).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info