Výuka na MU se od 12. října řídí aktualizovaným metodickým listem

Studijní odbor revidoval na základě posledních vládních opatření základní pravidla pro organizaci výuky a zkoušek na Masarykově univerzitě v podzimním semestru akademického roku 2020/2021. Vydal aktualizovaný metodický list č. 2/2020. Kontaktní výuka se ruší s výjimkou praktických předmětů zdravotnických studijních programů. Vedení MU také projedná reakci na vyhlášení červeného stavu vládního semaforu v Jihomoravském kraji. Sledujte během víkendu web muni.cz, kde najdete aktuální informace.  

9. 10. 2020

Studijní odbor revidoval na základě posledních vládních opatření základní pravidla pro organizaci výuky a zkoušek na Masarykově univerzitě v podzimním semestru akademického roku 2020/2021. Vydal aktualizovaný metodický list č. 2/2020. Kontaktní výuka se ruší s výjimkou praktických předmětů zdravotnických studijních programů.

Metodický list zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělání na výuce s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. Studenti také mohou osobně chodit na individuální konzultace a návštěvy knihoven a studoven. Povoleno je také konání státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky v kontaktním režimu.

Garanti studijních předmětů, jejichž výuka bude v podzimním semestru 2020 v online podobně, vyznačí tuto skutečnost v IS MU a odpovídají za takové využití digitálních technologií, které zajistí, že výuka předmětu je v souladu s akreditací. Podle metodického listu se nepovažuje za dostatečné pouhé poskytnutí studijních materiálů k samostudiu.

Garanti předmětů mohou změnit způsob ukončení a metodu hodnocení předmětu i v průběhu výuky. Musí s ní studenty seznámit nejméně 3 týdny před prvním řádným termínem ukončení předmětu.

Studenti 1. ročníků mají mít zajištěnou pravidelnou synchronní výuku ve vhodném rozsahu doprovázenou dostatečnou nabídkou individuálních konzultací.

Kvůli mimořádné podobě výuky bude nadále udržována a rozvíjena webová stránka is.muni.cz/samostudium.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info