Informace pro uchazeče

Došlo k přesunu konání Testu studijních předpokladů, který je součástí přijímacího řízení na sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity. Původní termín, který byl 25. až 26. dubna, se ruší a přesouvá se na 20. až 21. června tohoto roku.

Jednotlivé fakulty také přesouvají termíny oborových přijímacích testů. Všechny termíny najdete na webu www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/terminy-prihlasek-prijimacek-zapisu.

Všichni uchazeči budou o všech změnách včas informováni prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím e-přihlášky.

Informace pro slovenské a zahraniční uchazeče

Hranice Česka se Slovenskem jsou od 4. června vzájemně otevřené, tzn., že se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátil se ke stavu v době před pandemií koronaviru.

Od 5. června je možné volně cestovat kromě Slovenska také mezi Rakouskem a Maďarskem.

Od 15. června platí nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou budou muset prokázat negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do karantény. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: