Informace pro zaměstnance

Podle rozhodnutí rektora č. 1/2021 není možné vstupovat do budov MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Zaměstnanci mají nařízeno neprodleně nahlásit pozitivní test na COVID-19, karanténu nebo kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou.

Výuka

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Výuka v jarní semestru začne 1. března a potrvá do 30. května 2021. Zkouškové období bude od 31. května do 11. července 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se v podzimním semestru řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit respirátory FFP2/KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu.

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit pouze respirátory FFP2/KN95 a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady na MU aktuálně neprobíhají.

Home office

Od 1. března mají všichni zaměstnanci MU nařízený home office. Do univerzitních prostor mohou pouze zaměstnanci, u nichž je to nezbytné. 

Pro zaměstnance, u nichž nelze realizovat home office, je připraveno potvrzení o cestě do zaměstnání pro účely kontroly při překročení hranic okresu. Potvrzení si zaměstnanci mohou vytisknout v aplikaci Prevence Covid-19 v systému Inet. Potvrzení není potřeba při pohybu mezi okresy Brno-město a Brno-venkov.

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Je zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty do míst s jiným, než nízkým rizikem COVID-19, výjimku uděluje vedoucí HS. Sledujte prosím omezení dle univerzitního semaforu.

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Od 5. února 2021 se mění podmínky pro vstup zahraničních studentů a návrat českých studentů do ČR. 

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do čtyř kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Seznam zemí podle rizika nákazy

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice

  • Z povinného testování či karantény výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou a nebudou na území ČR pobývat déle než 12 hodin.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.
Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje Krizový štáb MU distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 4 5 6 7 8 27 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info