Informace pro zaměstnance

 • Podle rozhodnutí rektora č. 2/2021 není možné vstupovat do budov MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • Od 17. března je navíc zakázána osobní přítomnost zaměstnanců MU na pracovišti, pokud nemají negativní test na COVID-19, test nesmí být starší než 7 dní.
 • Zaměstnanci mají nařízeno neprodleně nahlásit pozitivní test na COVID-19, karanténu nebo kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou.

Testování zaměstnanců

Od středy 17. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci.
Výjimku z testování mají:
a) zaměstnanci pracující na home office
b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech
c) osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce.
Formu prokázání výjimky (čestné prohlášení, že zaměstnanec má potvrzení o prodělaném onemocnění/sken potvrzení apod.) určuje vedoucí hospodářského střediska.

O formě testů a průběhu testování rozhoduje vedoucí hospodářského střediska, proto se může postup na jednotlivých pracovištích mírně lišit.

Antigenní test si mohou zaměstnanci zajistit buď:

 • na veřejných odběrových místech
 • na odběrových místech zřízených MU:
  • v Univerzitním kampusu Bohunice budova B11 pouze v pondělí od 7.00 do 15.00
  • v areálu na Vinařské č. 4 pouze v úterý od 7.00 do 15.00
  • v budově rektorátu pouze ve středu od 7.00 do 15.00
   Pro testování na odběrových místech MU je potřeba se zaregistrovat v aplikaci Prevence v INETu. V aplikaci jsou uvedené dostupné termíny pro testování.
 • využiji samotestování test mi vydá odpovědná osoba na fakultě/pracovišti

POZOR od 19. dubna se změní provoz odběrových míst zřízených MU následovně:

 • v Univerzitním kampusu Bohunice budova A21 pondělí a středa od 7.00 do 13.00
 • v areálu na Vinařské č. 4 pondělí a středa od 7.00 do 13.00
 • v budově rektorátu pondělí a středa od 7.00 do 13.00

Informace o výsledku testu musí být uvedena v aplikaci Prevence v INETu.

Je-li výsledek testu pozitivní, zaměstnanec nejde do práce (v případě testování na pracovišti opustí budovu MU) a dál postupuje podle obecně platných pravidel - zajištění PCR testu přes obvodního lékaře, izolace, karanténa.

Očkování zaměstnanců

MU pokračuje ve sběru informací o zájemcích o očkování proti Covidu-19 mezi zaměstnanci včetně těch, kteří pracují na dohodu. Zájem o očkování nahlaste v aplikaci Prevence-COVID-19

Pro zajištění očkování MU jedná s očkovacími centry. Zájemce, kteří se k očkování přihlásili, pak bude oslovovat podle dostupnosti vakcín. Cílem je co nejrychlejší vakcinace a umožnění obnovení prezenční výuky.

Očkování probíhá v souladu s celorepublikovou strategií, tedy dle věku zájemců. Nyní se realizuje vakcinace pro věkovou skupinu 70+ včetně emeritních profesorů. Obdobně bude MU postupovat i v nižších věkových skupinách.

Udržujte své údaje v aplikaci Prevence COVID-19 ohledně zájmu o očkování aktuální. V aplikaci lze upravit údaje, které jste vyplnili při sběru dat v rámci zjišťování zájmu o očkování (sekce Očkování), a to prostřednictvím symbolu tužky vpravo - například v případě, že už o očkování nemáte zájem, nebo jste už očkováni byli.

Pokud máte o vakcinaci zájem, doplňte pomocí tlačítka „Vyplnit kontaktní telefon“ svůj mobilní telefon pro případ operativní domluvy na termínu očkování.

V uvedené aplikaci naleznete také informaci, jak MU s vašimi údaji dále nakládá.

MUDr. Věra Přibylová, smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb pro MU, očkování zaměstnanců proti Covidu-19 neprovádí.

V případě nejasností kontaktujte vaše personální oddělení.

Výuka

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem. Pro více informací sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU. 

Výuka v jarní semestru začne 1. března a potrvá do 30. května 2021. Zkouškové období bude od 31. května do 11. července 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Výuka se v podzimním semestru řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit respirátory FFP2/KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu.

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

V případě dotazů k tématu výzkumu se obraťte na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Menzy

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. Fungování kolejí a menz upravuje ředitel SKM a Krizový štáb MU dle aktuální epidemické situace.

Je povinné nosit pouze respirátory FFP2/KN95 a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Hotová jídla je nutné objednávat dva dny předem (přes WebKredit či MobilKredit), přímo na místě je bez objednání na výběr minimálně z pěti jídel. 

Akademické obřady

Akademické obřady na MU aktuálně neprobíhají.

Home office

Od 1. března mají všichni zaměstnanci MU nařízený home office. Do univerzitních prostor mohou pouze zaměstnanci, u nichž je to nezbytné. 

Pro zaměstnance, u nichž nelze realizovat home office, je připraveno potvrzení o cestě do zaměstnání pro účely kontroly při překročení hranic okresu. Potvrzení si zaměstnanci mohou vytisknout v aplikaci Prevence Covid-19 v systému Inet. Potvrzení není potřeba při pohybu mezi okresy Brno-město a Brno-venkov.

Cestování

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Je zakázáno jezdit na zahraniční služební cesty do míst s jiným, než nízkým rizikem COVID-19, výjimku uděluje vedoucí HS. Sledujte prosím omezení dle univerzitního semaforu.

Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU

Vstup cizinců na území ČR:

Od 5. února 2021 se mění podmínky pro vstup zahraničních studentů a návrat českých studentů do ČR. 

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do čtyř kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Seznam zemí podle rizika nákazy

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice

 • Z povinného testování či karantény výjimku přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou a nebudou na území ČR pobývat déle než 12 hodin.
 • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.
Informace týkající se víz

Informace týkající se přijímání žádostí o víza a pobyty v ČR najdete na webu Ministerstva zahraničí.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje Krizový štáb MU distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 6 7 8 9 10 28 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info