doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

vedoucí katedry – Katedra geografie


kancelář: bud. B/3008
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4424
e‑mail:
Školitel

Obor: Didaktika geografie

Obor: Pedagogika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech