Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Pail, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 25. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Intrakraniální vysokofrekvenční oscilace u lidí – fyziologické i patologické jevy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Michal Tomasz Kucewicz, BA, MA (BioTechMed Center, Multimedia Systems Department, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 9. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. (Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava)
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
Dr. Viktor Jirsa, PhD (Institut de Neurosciences des Systemes, Aix-Marseille Université, Faculté de Médecine, Marseille, France)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info