prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.


Kancelář: pav. 08/02024
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3113
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Matematika - Matematická analýza
Datum zahájení 23. 2. 1998
Složení komise
Předseda prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miloš Ráb, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof.RNDr. Valter Šeda, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, MFF)
doc.RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR a MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 11. 1998
Datum zasedání VR fakulty 21. 4. 1999
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 17. 5. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info