prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.


Kancelář: pav. 08/02024
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3113
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Matematika - Matematická analýza
Datum zahájení 23.2.1998
Složení hodnotící komise
Předseda prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miloš Ráb, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof.RNDr. Valter Šeda, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, MFF)
doc.RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR a MFF UK Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 16.11.1998 12:00
Datum zasedání VR fakulty 21.4.1999
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 17.5.2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info