prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.


e‑mail: