doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.


Kancelář: bud. A/A.210
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7773
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Klasická filologie
Habilitační práce (veřejná část) Martianus Capella: Nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem
Datum zahájení 8. 12. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Oponenti prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2012
Datum zasedání VR fakulty 30. 1. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info