doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.


Kancelář: bud. A/A.210
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7773
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Klasická filologie
Habilitační práce (veřejná část) Martianus Capella: Nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem
Datum zahájení 8.12.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Oponenti prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 20.6.2012 14:00
Datum zasedání VR fakulty 30.1.2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.4.2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info