doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

docentka – RECETOX


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Modelling in phylogenetic framework
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Johan R. Michaux, PhD (Université de Li?ge)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 4. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Hynek Burda, CSc. (University of Duisburg-Essen)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc)
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU České Budějovice)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info