prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

profesor – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.110
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4581
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 6. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2006
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Fryčer, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Jiří Pelán (FF UK Praha)
prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info