prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Přednostka kliniky – I. interní kardioangiologická klinika


Telefon: 543 182 204
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Vnitřní lékařství
Habilitační práce (veřejná část) Humorální aktivace u pacientů s chronickým srdečním selháním
Datum zahájení 18. 10. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Toman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Hana Rosolová,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof.MUDr.Karel Horký,DrSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr.Zbyněk Hrnčíř,DrSc. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Oponenti doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Pavel Gregor, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr.Hana Rosolová,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2002
Datum zasedání VR fakulty 21. 3. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Vnitřní lékařství
Datum zahájení 17. 2. 2005
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 3. 2005
Datum zasedání VR fakulty 24. 3. 2005
Datum zasedání VR MU 31. 5. 2005
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 11. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info