PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

odborná asistentka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6283
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., narozena 24.7.1976 v Brně
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
  Psychologický ústav
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004-2007 kombinované postgraduální studium klinické psychologie, disertační práce : "Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování"
 • 2002 ukončení doplňujícího pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti
 • 2000-2004 prezenční postgraduální studium klinické psychologie
 • 1995-2000 magisterské studium jednooborové psychologie, diplomová práce: "Možnosti a meze psychologie písma v diagnostice psychosomatických pacientů"
 • 1997-1999 dvouleté studium psychologie písma
Přehled zaměstnání
 • od 11/2007: Psychologický ústav FF MU, odborná asistentka
 • 09/2005 - 10/2007: Psychologický ústav FF MU, asistentka
 • 02/2005 - 08/2005: Psychologický ústav FF MU, odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • od 2005 výuka na PsÚ FF MU - aktuálně:
 • Základy pracovní psychologie
 • Psychologie práce a řízení
 • Prezentační dovednosti
 • Trénink asertivního jednání
 • Development centre
 • Práce s dětmi s poruchou autistického spektra
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/10547#vyuka
 • 2001-2004 výuka v rámci postgraduálního studia: Sociální psychologie - semináře, Psychosociální stres a jeho zvládání, Psychologie písma
 • 2001-2002 externí výuka psychologie na VZŠ J. Podsedníka v Brně
 • 2000-2002 externí výuka na ESF MU - semináře k předmětu Psychologie pro ekonomy
 • 2000-2001 externí výuka psychologie na VZŠ Merhautova v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumného zájmu: psychologie zdraví, chování související se zdravím, psychosomatika
 • 2012 - 2013 (GAČR) spoluúčast na řešení grantového projektu "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence"
 • 2010 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Inovace předmětu Prezentační dovednosti"
 • 2009 - 2011 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování"
 • 2005 - 2007 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Předpoklady životní spokojenosti a zdraví současných vysokoškolských studentů"
 • 2002 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Psychosociální stres a jeho zvládání"
  Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/10547#publikace
Universitní aktivity
 • 2006 - 2009 výkonná radaktorka psychologické řady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (řada P, Annales psychologici)
Mimouniversitní aktivity
 • Od r. 2004 členka Českomoravské psychologické společnosti - sekce psychologie zdraví
Vybrané publikace
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. html epub url info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Současné modely vztahu osobnosti a zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 7-14. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 15-48. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393. Digitální knihovna FF MU info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98, 114 s. ISSN 1211-3522. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Health behavior - chování související se zdravím. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 55-82. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 117-142. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248. ISBN 978-960-6672-26-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7. info

19. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info