PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.


Kancelář: bud. D/04010
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8226
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
  Psychologický ústav
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004-2007 kombinované postgraduální studium klinické psychologie
 • 2002 ukončení doplňujícího pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti
 • 2000-2004 prezenční postgraduální studium klinické psychologie
 • 1995-2000 magisterské studium jednooborové psychologie
 • 1997-1999 dvouleté studium psychologie písma
Přehled zaměstnání
 • od 11/2007: Psychologický ústav FF MU, odborná asistentka
 • 09/2005 - 10/2007: Psychologický ústav FF MU, asistentka
 • 02/2005 - 08/2005: Psychologický ústav FF MU, odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • od 2005 výuka na PsÚ FF MU: Sociální psychologie I. a II., Psychologie práce a organizace, Psychologie organizace a řízení, Psychologie zdraví, Psychologie písma, Prezentační dovednosti, Trénink asertivního jednání, Development centre, Praktikum pracovní psychologie
 • 2001-2004 výuka v rámci postgraduálního studia: Sociální psychologie - semináře, Psychosociální stres a jeho zvládání, Psychologie písma
 • 2001-2002 externí výuka psychologie na VZŠ J. Podsedníka v Brně
 • 2000-2002 externí výuka na ESF MU - semináře k předmětu Psychologie pro ekonomy
 • 2000-2001 externí výuka psychologie na VZŠ Merhautova v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012 (GAČR) zahájení řešení čtyřletého grantového projektu "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence"
 • 2010 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Inovace předmětu Prezentační dovednosti"
 • 2009 - 2011 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování"
 • 2005 - 2007 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Předpoklady životní spokojenosti a zdraví současných vysokoškolských studentů"
 • 2002 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Psychosociální stres a jeho zvládání"
Universitní aktivity
 • 2006 - 2009 výkonná radaktorka psychologické řady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (řada P, Annales psychologici)
Mimouniversitní aktivity
 • Od r. 2004 členka Českomoravské psychologické společnosti - sekce psychologie zdraví
Vybrané publikace
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98. ISSN 1211-3522. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Dana a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů. In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 114-117, 4 s. ISBN 80-86317-47-1. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-969628-4-6. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248, 16 s. ISBN 978-960-6672-26-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 93-94, 97 s. ISBN 80-86633-58-6. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Možnosti a meze psychologie písma v diagnostice psychosomatických pacientů. Edited by Lubomír Vašina. 2000. 85 s., [4]. info

7. 5. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info