Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sportovních studií
vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce) – Inkubátor kinantropologického výzkumu


kancelář: bud. A33/121
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6153
e‑mail: