Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. narozena 2.2.1942 v Kardašově Řečici
Pracoviště
  • Masarykova univerzita Pedagogická fakulta katedra historie Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
  • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1996: profesor,slovenské dějiny,Východoslovenská města a měšťanstvo na prahu novověku, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, SR 1991: DrSc, doktor historických věd, slovenské dějiny, Východoslovenská města v sociálně ekonomických vazbách raného novověku, Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava, SR 1982:docent, československé dějiny, Sociální struktura Prešova v 17. století, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1975: CSc., kandidát historických věd, světové dějiny, Sociální struktura Bardějova v první polovině 17. století, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1971: PhDr., světové dějiny, Východoslovenská města v prvních třech desetiletích 17. století a krakovský trh, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1970-1972: čtyřsemestrové postgraduální studium, dějepis-čeština, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1959-1964: Mgr, promovaný historik,pětileté řádné studium, dějepis-čeština, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přehled zaměstnání
  • 1996-dosud: Masarykovy univerzita,Brno,profesor 1982-1996: Masarykova univerzita,Brno,docent 1970-1996: Masarykova univerzita,Brno,odborný asistent 1965-1970: Základní škola, Slovanské náměstí 2, Brno, učitelka 1964-1965: Odborné učiliště UP závodů Rousínov, učitelka
Pedagogická činnost
  • výuka disciplíny z oborů: české a československé dějiny, dějiny českého dějepisectví, dějiny světového dějepisectví, pomocné vědy historické, fakultativní disciplíny vedení diplomových prací, člen zkušebních komisí
Vědeckovýzkumná činnost
  • vědecká činnost: středoevropská města a měšťanstvo v 16.-19. století, české a československé právní dějiny, každodennost v historickém procesu granty: 2006-2008 Vedecká grantová agentura Slovenské republiky, Historický ústav SAV, Bratislava, SR, Proces geneze, percepce a akceptace v novověké společnosti, spoluřešitelka, číslo 2/6202/26 2005-2011 Škola a zdraví pro 21. století, spoluřešitelka, výzkumný záměr číslo MSM 0021622421 2003-2005 VEGA, HÚ SAV, Bratislava, Sociální, politicko-konfesiální a kulturní aspekty společenské mobility v období novověku, spoluřešitelka 2003 MŠMT ČR, Multimediální programy ve výuce české historiografie, řešitelka 2002 FRVŠ, Digitální fotografie ve výuce historických disciplín, řešitelka 2000-2002 VEGA,HÚ SAV, Bratislava, Člověk a jeho mikrosvět v období novověku, spoluřešitelka 1997-1999 VEGA, HÚ SAV, Bratislava, Obyvatelsvo SLovenska v novověku, spoluřešitelka 1996-1998 VEGA, HÚ SAV, Bratislava, Každodennost v historickém procesu, spoluřešitelka 1997 Action, Rakousko, Poznávání dějin a kultury sousedních zemí, řešitelka 1996 Action, Rakousko, Poznávání dějin a kultury sousedních zemí, řešitelka 1996-1998 MŠMT ČR, Mládež a dějiny, spoluřešitelka 1992-1995 VEGA, HÚ SAV, Bratislava Hospodářské dějiny Slovenska, spoluřešitelka
Vybrané publikace
  • MAREČKOVÁ, Marie. České právní a ústavní dějiny. Stručný přehled a dokumenty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 450 s. 1. ISBN 80-244-1502-X. info
  • Základy praktické genealogie. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004. 192 s. ISBN 80-7185-662-2. info

1. 6. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info