PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2011
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5144
e‑mail:
Výuka

Konzultační hodiny

JARNÍ SEMESTR 2023

Prezenční studium: 
dle dohody emailem.
Prosím o dohodu osobního setkání předem emailem.
email: chaloupkova@ped.muni.cz
Kombinované studium: dle dohody emailem
email: chaloupkova@ped.muni.cz

Pro přijetí k vedení bakalářských a diplomových prací doporučuji následující témata:
Bakalářské práce: problematika psychopedie - osoby s mentálním postižením v dospělosti, podpora samostatného života dospělých osob s mentálním postižením, pracovní uplatnění a formy bydlení osob s mentálním postižením, rodina s dítětem s mentálním postižením, problematika nestátních neziskových organizací pro osoby s mentálním postižením, dívky a ženy s mentálním postižením, žák s potížemi v učení, žák v hraničním pásmu intelektu a jeho specifika v edukačním procesu, žák s oslabením kognitivního výkonu. 

Diplomové práce - problematika psychopedie, osoby s mentálním postižením v dospělosti, podpora samostatného života dospělých osob s mentálním postižením, pracovní uplatnění a formy bydlení osob s mentálním postižením, rodina s dítětem s mentálním postižením, problematika nestátních neziskových organizací pro osoby s mentálním postižením, dívky a ženy s mentálním postižením, žák s potížemi v učení, žák v hraničním pásmu intelektu a jeho specifika v edukačním procesu, výuka českého jazyka a cizích jazyků u žáků s lehkým mentálním postižením, inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, žák s oslabením kognitivního výkonu. 
Problematika specifických poruch učení (pouze DP) - osoby se SPU v období dospívání a dospělosti, žák se SPU na 2. stupni ZŠ, vztah žáka se SPU ke škole, vztahy žáků se SPU s vrstevníky, s učiteli, rodina s dítětem se SPU. 

Příklady aktuálních témat k řešení:

 1. Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP - podíl inkluzivního vzdělávání žáků s LMP ve školách. Didaktika žáků s LMP.
 2. Vztah "motoriky a LMP".  Motorické učení a případný deficit v oblasti JM, HM, GM. Oblast ICT a souvislost s motorikou žáků s LMP - používání mobilů, tabletů, PC, sociálních sítí. Terapie a reedukace JM - ergoterapie u žáků a osob s LMP. Terapie a reedukace HM - fyzioterapie u žáků a osob s LMP. Využití kineziologie jako přístupu pro podporu motoriky osob s LMP. Vizuomotorická koordinace a její vliv na školní a pracovní kariéru žáků a osob s LMP. Minimalizace dopadu LMP na úroveň HM, JM, GM a zlepšení předpokladů pro začlenění do společnosti, do školy, práce, volnočasových činností.
 3. Diagnostika LMP - diagnostické nástroje, doba diagnostiky, poradenské zařízení, zařazení žáka do příslušné formy vzdělávání. 
 4. Finanční gramotnost ve výuce žáků s LMP. 
 5. Řešení praktických a rizikových situací ve výuce žáků s LMP (poskytování první pomoci, přivolání první pomoci, prevence zneužívání apod.).
 6. Podpora zdravého životního stylu ve výuce žáků s LMP (výživa, hygiena, prevence).
 7. Komunitní život osob s mentálním postižením.
 8. Sociální inkluze osob s MP do místní komunity.
 9. Transformace sociálních služeb pro osoby s MP.
 10. Koncept lidských práv v praxi osob s MP:
 11. Sebeobhajování lidí s MP.

 

 

Vyučované předměty

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info