doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.


kancelář: bud. A33/115
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8650
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Jůva, narozen 19. 11. 1958 v Brně
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Katedry pedagogiky sportu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013–14 - absolvování seminářů Markentingové minimum I a II, Analýza postavení na trhu, Principy finanční kontroly, Ekonomické minimum zaměřeno na univerzitní prostředí, Efektivní vedení porad, Veřejné zakázky ad.; 2006 - trenérská licence B; 2005 - jmenování docentem; 2003 - absolvování programu celoživotního vzdělávání Příprava realizátorů distančního vzdělávání; 1993 vědecká hodnost kandidáta pedagogických věd; 1988-1991 vědecká příprava na Filozofické fakultě MU a obhajoba dizertační práce "Vývoj německé muzeopedagogiky"; 1983 titul doktor filozofie; 1978-1983 studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity - pedagogika - ruský jazyk, Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2008 - současnost - vedoucí Katedry pedagogiky sportu FSpS MU; 2006-2008 - proděkan pro studium FSpS MU; 2002-2007 - vedoucí Katedry společenských věd FSpS MU; 2001-2002 - vedoucí Katedry sociální pedagogiky PedF MU; 1986-2001 - odborný asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1984-1986 asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1983-1984 základní vojenská služba; 1983 - asistent na Katedře pedagogiky PedF MU
Pedagogická činnost
 • pedagogika sportu, obecná pedagogika, historická pedagogika, základy pedagogiky, školní pedagogika, alternativní pedagogika, kulturní a muzejní pedagogika v prezenčním, kombinovaném a doktorandském studiu; předseda a člen komisí pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU); předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FSpS MU; školitel v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU), Pedagogika (FF MU) a Sociální pedagogika (PedF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • profese sportovního trenéra, vzdělávání sportovních trenérů; pedagogika sportu; komparace dětských muzeí; participace na projektech GA ČR, GA MU, FRVŠ, ESF; zapojení do mezinárodních projektů TEMPUS, COMENIUS, TRADE
Akademické stáže
 • 1990 - 1 měsíc - jazykový kurz, Univerzita Řezno; 1991 - 1 měsíc - letní univerzita Pedagogika v pluralismu, Vídeň; 1992 - 1 měsíc - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1994 - 3 měsíce - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1997 - 6 měsíců - studijní a výukový pobyt, Univerzita Řezno; řada kratších studijních pobytů spojených s přednáškami na univerzitách a vysokých školách ve Vratislavi, Greifswaldu, Karlstadu, Patře, Vídni, Linköpingu, Osnabrücku, Hengelu, Bratislavě ad.
Universitní aktivity
 • člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU; člen Oborové rady pro doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií MU; člen Oborové komise Pedagogické fakulty MU pro obor Sociální pedagogika; člen Etické komise pro výzkum MU; člen výkonné rady a redakční rady časopisu Studia Sportiva
Mimouniversitní aktivity
 • hlavní odborný redaktor nakladatelství Paido; člen mezinárodní redakční rady edice Filozofování s dětmi nakladatelství Litt (SRN); člen EASS (European Association for Sociology of Sport); člen České pedagogické společnosti; člen České asociace pedagogického výzkumu; předseda celostátní odborné poroty SOČ – pedagogika, sociologie a problematika volného času (2009–2016); člen Rady vysokých škol ČR (2006–2008); člen Národní koordinační rady programu EU – EYES 2004 (Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu 2004)
Ocenění vědeckou komunitou
 • zvané přednášky k tématům sportovního trenérství a muzejní pedagogiky; organizace mezinárodních konferencí (např. projektů TEMPUS, COMENIUS a TRADE); redakce odborných sborníků
Vybrané publikace
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 63-85. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.14. URL info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA, Jan KOCOUREK, Zbyněk SVOZIL a Karel KOVÁŘ. Pedagogika sportu. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 226 s. ISBN 978-80-246-3986-4. info
 • GÁLLOVÁ, Tereza a Vladimír JŮVA. Rozvoj neformálního vzdělávání sportovních trenérů. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 122-135. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. K obecné koncepci výzkumu trenérství. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 237-239. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír a Eva VALKOUNOVÁ. Studentské hodnocení sportovní výuky. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 100-117. ISSN 1802-7679. info
 • VALKOUNOVÁ, Eva a Vladimír JŮVA. Views of Students on the Student Evaluation of Sports Teaching. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 528-537, 10 s. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. Studia Historica Nitriensia, Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2014, roč. 18, č. 2, s. 323-331. ISSN 1338-7219. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybrané metodologické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 44 s. ISBN 978-80-210-7411-8. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Sport Pedagogy: Selected Methodological Aspects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 55 s. ISBN 978-80-210-7294-7. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7189-6. URL info
 • JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014. 25 s. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybraná témata z pedagogiky sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 39 s. ISBN 978-80-210-7178-0. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogy of Sport. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014. 37 s. URL info
 • KOCOUREK, Jan a Vladimír JŮVA. Obecná východiska pedagogiky sportu. In Jansa, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 11-27, 17 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír a Petr JANSA. Historická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 28-45, 18 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA a Zbyněk SVOZIL. Metodologická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 46-76, 31 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • SVOZIL, Zbyněk, Vladimír JŮVA a Petr JANSA. Edukace tělocvičnými a sportovními aktivitami ve škole. In JANSA, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 79-100, 22 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu u nás a ve světě. In JANSA, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 118-229, 112 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika zážitková. In JANSA, P.. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. s. 199-204, 6 s. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In 19. výroční konference ČAPV. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. In Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania. 2011. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 274-279, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-19. Fulltext info
 • FRANC, Roman, Vladimír JŮVA a Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 87-92. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání sportovních trenérů. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 223-232, 10 s. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Pracovní pole muzejní pedagogiky. In Čo letí v múzejnej pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. s. 21-32, 12 s. ISBN 978-80-8060-252-9. info
 • JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérské profesi. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 1, s. 89-100. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern. In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr.. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 67-72, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Mezigenerační pomoc učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 14-15. ISBN 978-80-7372-626-3. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Zusammenarbeit von Lehrern. In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 93-99, 7 s. Erziehung - Unterricht - Bildung. ISBN 978-3-8300-5445-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 7-68, 62 s. Kultura a edukace, 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 69-140, 71 s. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Vybrané aspekty výzkumu kariéry sportovních trenérů. In Sport a kvalita života 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 53-58. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, Praha: Národní muzeum, 2009, roč. 47, č. 2, s. 3-24. ISSN 1803-0386. info
 • SOJÁK, Petr. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 154 s. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Mimoškolní edukační média. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 282-286, 5 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Historická pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 672-676, 5 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 798-802, 5 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Různé profese, podobné role, stejné problémy a společný výzkum. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 11-22, 12 s. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika potřebuje výjimečné osobnosti. In JANÍK, Tomáš; ŠVEC, Vlastimil a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 243-244, 2 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 45-51, 7 s. ISBN 978-80-7318-904-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy. Technológia vzdelávánia, 2009, roč. 17, č. 9, s. 5-8. ISSN 1335-003X. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole. In Školský psychológ a kvalita školy. 1. vyd. Nitra: UKF, 2009. s. 134-143, 10 s. ISBN 978-80-8094-507-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 56–60, 5 s. ISBN 978-80-7043-697-4. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství. In BROĎÁNI, Jaroslav a Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1. vyd. Nitra: UKF, 2008. s. 124–130, 7 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Organizační a obsahové trendy trenérského vzdělávání. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55-70. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Roční bilance rozvoje pedagogiky sportu. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 95-97. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami v Rakousku. In Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 66-67, 2 s. ISBN 978-80-244-1680-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 15-18, 4 s. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu - nový předmět ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 19-21, 3 s. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 23-24, 2 s. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 63-64, 2 s. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Vybrané problémy vzdělávání trenérů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakula JU, 2007. s. 57-58, 2 s. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-78. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. 21. konference sekce Pedagogiky sportu Německé asociace vědy o sportu. Česká kinantropologie, Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 74-76. ISSN 1211-9261. info
 • JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége. In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006. s. 70-76, 7 s. ISBN 80-7315-129-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Editorial. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 9-10, 2 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Trenér v normativní koncepci pedagogiky sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-65, 17 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Dvacátá konference sekce pedagogiky sportu Německé společnosti věd o sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 131-133, 3 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Prohl, Robert; Lange, Harald (ed.) Pädagogik des Leistungssports – Grundlagen und Facetten. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-139, 3 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu. Pedagogická orientace, Brno: KONVOJ, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace. Pedagogika, Praha: UK Praha, 2006, LVI, č. 4, s. 395-404. ISSN 0031-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 71-76, 6 s. ISBN 80-7315-091-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Hermeneutika. In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2005. s. 41-43, 53, 71, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3. ISBN 80-210-3802-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum - nový prvek v kultuře pro děti. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 15-18. ISSN 1211-3384. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. 77 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální vědy ve studiu tělesné výchovy a sportu - úvodní poznámky. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 9-12, 4 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Společenskovědní předměty ve studijních programech na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 27-34, 8 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Od pedagogické propedeutiky k pedagogice sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005. s. 57-60, 4 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Historické konsekvence základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. s. 29-40, 12 s. ISBN 80-210-3870-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu. Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, s. 30-31. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Janusz Korczak - pedagog humanista. Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004, r. 129, č. 1, s. 48. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 71-76, 6 s. ISBN 80-7315-088-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 270 s. ISBN 80-7315-090-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice. In SEEBAUER, Renate a Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 70-76, 7 s. ISBN 80-7315-089-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 211-239, 29 s. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání a Evropská unie. Univerzitni noviny, Brno, 2004, r. 11, č. 4-12, s. 36-38. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 2003, roč. 127, č. 3, s. 52. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Historickosrovnávací metoda. Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2003. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 45. ISBN 80-7315-046-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. Pedagogické spektrum, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, s. 41-45. ISSN 1335-5589. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Občianske združenie V4, UK, 2003. s. 139-141, 3 s. ISBN 80-88868-85-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace, Brno, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 26-29, 4 s. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 30-33, 4 s. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež - Data z uskutečněného dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. s. 34-38, 5 s. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. info
 • JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002. s. 247-266. není uvedeno. info
 • JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže. In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. s. 45-64. ISBN 80-7315-012-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6. info
 • JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele. Pedagogika, Praha: UK - PedF, 2002, LII, č. 4, s. 470-471. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny. Komenský, Brno: PedF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 45-47. ISSN 0323-0449. info
 • BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia. In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1. vyd. Atény: Ellinika grammata, 2002. s. 59-76, 18 s. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako volnočasová instituce. In Mládež a volný čas. Socialia 2000. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 191-196. ISBN 80-7041-760-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Vybraná německy psaná periodika a časopis Pedagogika. K 50. výročí časopisu Pedagogika. Pedagogická orientace, Brno: Pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 36-50. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí". Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 2, s. s. 122-125. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 s. ISBN 80-85931-95-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. s. s. 269-273, 5 s. ISBN 80-7239-034-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu. In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 82-89, 8 s. ISBN 80-85931-59-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu. In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 136-139, 4 s. ISBN 80-85931-63-X. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky [Jůva, 1997]. 4. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 76 s. ISBN 80-85931-43-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Tendence německé pedagogiky ve druhé polovině 20. století. Pedagogická orientace, Brno, 1997, roč. 1997, č. 3, s. s. 14-24. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997. 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky. In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: MU, 1997. s. s. 68-70, 3 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami. Universitas, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 1997, č.2, s. 62. ISSN 1211-3384. info
 • BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0. info
 • JŮVA, Vladimír a Jarmila SVOBODOVÁ. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996. 112 s. ISBN 80-85931-19-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Jiří FUKAČ, Marie ŘEHOŘKOVÁ, Vladimír JŮVA a Jiří PELÁN. Metody a formy výchovy ve volném čase. Kultura a umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 82 s. ISBN 80-210-1275-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky [Jůva, 1994]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1994. 159 s. ISBN 80-901737-2-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 72 s. ISBN 80-210-0856-3. info
 • JŮVA, Vladimír. K 50. výročí tragické smrti Adolfa Reichweina. Pedagogika, Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 289-292. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. s. 140-141, 2 s. ISBN 80-901737-1-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Historicko-srovnávací metoda. In MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 66-71, 125 s. ISBN 80-210-1031-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika a pedagogika volného času. Vychovávateľ, 1993, XXXVII, 5-6, s. 16-17. ISSN 0139-6919. info
 • JŮVA, Vladimír. J. A. Komenský a výchovné využití muzea. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 1991, roč. 116, č. 4, s. 148-150. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Detské múzeá a niektoré viedenské skúsenosti. Národná osveta, Bratislava, 1991, roč. 1991, č. 4, s. 36-37. info
 • JŮVA, Vladimír. 200. výročí narození A. Diesterwega. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 1990, roč. 115, č. 3, s. 181-182. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogický princip názornosti v pojetí T. Campanelly, L. N. Tolstého a A. Diesterwega. In Řízení osvojovacího procesu VII. 1989. vyd. Vyškov: VVŠ PV 1989, 1989. s. 92-96, 5 s. info
 • JŮVA, Vladimír. K 350. výročí úmrtí Tomassa Campanelly. Komenský, Brno: PdF MU, 1989, roč. 114, č. 2, s. 117-119. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. A. S. Makarenko und die Kulturerziehung. In Makarenko und wir. Dresden: Pädagogische Hochschule, 1989. s. 4-7, 4 s. info
 • JŮVA, Vladimír. K 160. výročí narození Lva Nikolajeviče Tolstého. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 1988, roč. 113, č. 1, s. 49-50. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. K 180. výročí narození Karla Slavoje Amerlinga. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 1987, roč. 112, č. 1, s. 47-49. ISSN 0323-0449. info

8. 10. 2018