prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 1999
Datum ukončení řízení 5. 1. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogická příprava v pregraduálním učitelském studiu a pedagogické problémy začínajících učitelů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. (Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Otto Obst, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. (Univerzita v Turku, Finsko)
doc. Ing. Jan Sup, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Jan Solfronk, CSc. (Technická univerzita Liberec - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno Vědeckou radou MU
Datum zahájení řízení 6. 6. 2005
Datum ukončení řízení 14. 2. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 12. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (UK - Filozofická fakulta + Univerzita v Turku (Finsko))
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 2. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info