doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

proděkanka pro výzkum a doktorské studium (pověřena výkonem funkce) – Farmaceutická fakulta


kancelář: bud. A18/209
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6481
e‑mail:
Školitel

Obor: Bioanalytická chemie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech