doc. RNDr. Libor Polák, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 1999
Datum ukončení řízení 15. 8. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Variety úplně regulárních pologrup
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Jaroslav Ježek, DrSc. (KU Praha -Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. Michail V. Volkov (Uralská státní univerzita Jekatěrinburg, Rusko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. (UKo Bratislava- Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. (UKo Bratislava - Matematicko-fyzikální fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2000