prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Vedoucí pracoviště – Centrum neurověd


Kancelář: bud. A35/1S062
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 543 182 623
E‑mail:
Školitel

Obor: Neurologie

školitel doktorských studentů
Štefánia Aulická absolvent 2014, téma: Neurokognitivní sítě exekutivních funkcí
Marek Baláž absolvent 2010, téma: Involvement of subthalamic nucleus in executive functions. Intracranial recording studies
Martin Bareš absolvent 2002, téma: Kortikální a subkortikální distribuce senzomotorických a kognitivních procesů
Martina Bočková absolvent 2011, téma: Kognitivní procesy v mozku ve světle intracerebrální registrace indukované a evokované aktivity
Barbora Deutschová téma: Kortiko-subkortikální interakce u epilepsie
Jan Hadač absolvent 2008, téma: Lateralizace řeči u dětí s s epileptogenní lézí levé hemisféry - fMRI studie
Robert Kuba absolvent 2004, téma: Iktální a postiktální lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku
Robert Mikulík absolvent 2007, téma: Terapie mozkového infarktu: trombolýza, akcelerovaná trombolýza a možnosti její aplikace pomocí telemedicíny
Hana Ošlejšková absolvent 2008, téma: Epilepsie, epileptiformní abnormita, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikovými faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem
Irena Rektorová absolvent 2004, téma: Neuropsychiatrická problematika u vybraných neurodegenerativních a vaskulárních onemocnění CNS
Barbora Sklenárová téma: Aktivita neuronálních sítí v průběhu epileptických záchvatů - intrakraniální EEG studie
Daniela Sochůrková absolvent 2006, téma: Oscilačmní aktivita humánního mozku
Ondřej Strýček téma: Analýza mozkové aktivity pomocí mnohakanálového EEG (High Density EEG) u nemocných s epilepsií, kognitivními poruchami a hlubokou mozkovou stimulací
Klára Štillová absolvent 2015, téma: Memory processing in intracerebral recordings
Branislav Veselý téma: Vaskulárne,metabolické a zápalové faktory v genéze neurodegeneratívnych ochorení mozgu. Dlhodobé prospektívne skledovanie faktorov, ktoré možu ovplyvnit klinický stav a progresiu neurodegeneratívnych ochorení

Obor: Neurovědy

školitel doktorských studentů
Petr Bednařík absolvent 2017, téma: Pokročilá protonová magnetická rezonanční spektroskopie: Aplikace v klinickém a základním neurovědním výzkumu
Monika Fňašková téma: Studium kortiko-subkortikálních vztahů s použitím pokročilých metod magnetické resonance
Martin Kojan téma: Využití statistického parametrického mapování pro snazší identifikaci postižených oblatí mozku na PET snímcích pacientů s epilepsií
Tereza Pařilová téma: Studium vlivu hudby na epileptické výboje EEG
Pavel Říha téma: Pokročilé zobrazovací metody u pacientů s nelezionální epilepsií
Alena Svátková absolvent 2017, téma: Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty
Eva Štipčáková téma: fMRI-EEG v epilepsii
Konzultant doktorských studentů
Michal Dufek absolvent 2015, téma: Role zánětlivých faktorů v patogenezi idiopatické Parkinsonovy choroby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info