Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. , narozen 22. listopadu 1960 v Brně, ženatý, 1 dítě
Pracoviště
 • Rektorát
  Masarykova univerzita
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
  Česká republika
 • Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • manažer vnitřní správy a organizace, Rektorát MU
 • odborný asistent, Fakulta informatiky MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: JUDr., obor Právo, Právnická fakulta MU v Brně, rigorózní práce: "Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích"
 • 1995: Mgr., obor Právo, Právnická fakulta MU v Brně, diplomová práce: "Management informačního systému Masarykovy univerzity" (vedoucí: J. Klestil)
 • 1990: CSc., obor Matematická informatika, Matematický ústav ČSAV, dizertační práce: "Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích" (školitel: M. Novotný)
 • 1985: RNDr., obor Matematické metody operačního výzkumu, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1984: obor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, diplomová práce: "Konvexní programování" (vedoucí: L. Polák)
Přehled zaměstnání
 • 2012 - : manažer vnitřní správy a organizace, Rektorát MU
 • 2011 - 2012: manažer správy dat, Rektorát MU
 • 2010 - 2011: vedoucí Kanceláře kvestora, Rektorát MU
 • 2005 - : odborný asistent, Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky MU
 • 2004 - 2011: manažer vnitřní správy, Rektorát MU
 • 2004: vedoucí Odboru pro informační řízení, Rektorát MU
 • 1995 - 2005: odborný asistent, Katedry informačních technologií Fakulty informatiky MU
 • 1995 - 2004: vedoucí Útvaru systémového řízení a organizace, Rektorát MU
 • 1992 - 1995: zástupce vedoucího skupiny Automatizovaných systémů řízení, Ústav výpočetní techniky MU
 • 1984 - 1995: matematik-analytik, vědeckovýzkumný pracovník, samostatný matematik-analytik, Ústav výpočetní techniky MU
Pedagogická činnost
 • Aktuální:
  Základy práva pro informatiky, Informační právo (FI MU)
  Vedení diplomových a bakalářských prací
 • Dříve:
  Informatika a právo, Databázové systémy, Management informačního systému, Informační politika a státní informační systém ČR (FI MU)
  Projektování informačních systémů, Informační systémy, Informační politika (FF MU)
  Databázové systémy (PřF MU)
  Statistika (PrF MU)
  Matematika (FEI VUT)
  Zpracování informací (ÚEŘ NS UJEP)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Témata:
  Informační systémy, Informační právo
 • Projekty:
  Student na VŠ s lokálními databázemi a alternativními vstupy (MŠMT, 1987)
  Závěrečné zkoušky a ukončení studia (MŠMT, 1987)
  Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy (MŠMT, 1993)
  SIMS: Databáze Sdružených informací matrik studentů (MŠMT, 1999 - dosud)
  Koncepce informační infrastruktury Výzkumu a vývoje (MŠMT, 2001)
  Rozvoj informačních technologií v celoživotním vzdělávání na CDV MU v Brně (FRVŠ, 2003 - 2004)
  SISMOS - Sportovní Integrovaný Systém Mobility Studentů (EU, 2004)
  Síť partnerských středních škol (MŠMT, 2006)
  Komplexní softwarové řešení spisové služby a procesního řízení pro vysoké školy a jejich integrální napojení na ekonomický informační systém (MŠMT, 2006)
  Rozvoj aplikační a datové infrastruktury MU (MŠMT, 2006)
  Zvýšení konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity prostřednictvím informací na www stránkách a v médiích (MŠMT, 2009)
  Spisová služba a procesní řízení (MŠMT, 2009 – 2010)
 • Výzkumný záměr:
  Digitální knihovny (2000 - 2004)
Akademické stáže
 • 1992: Universiteit Gent, Belgium
 • 1992: University of Leeds, UK
Universitní aktivity
 • 2020 - : člen Legislativní rady MU
 • 2013 - 2016: člen Rady pro informační technologie MU
 • 2012 - 2018: zástupce kvestora MU
 • 2004 - 2011: zástupce kvestora MU
 • 2003: kvestor MU
 • 1994 - 1995: zástupce ředitele, Ústav výpočetní techniky MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1987 - 1989: účelová vědecká aspirantura v Matematickém ústavu ČSAV
Vybrané publikace
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2020. s. 624-630, 6 s. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o. ISBN 978-80-7380-812-9. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2020. s. 788-793, 5 s. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o. ISBN 978-80-7380-812-9. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Soudnictví - elektronizace. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2019. s. 219-226, 7 s. Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. ISBN 978-80-7380-748-1. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Správa veřejná - elektronizace. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2019. s. 533-546, 13 s. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. ISBN 978-80-7380-752-8. URL info
 • SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Evidence nemovitostí. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 375-385, 10 s. II. svazek D – J. ISBN 978-80-7380-587-6. URL info
 • VESELÁ, Renata, Karel SCHELLE a Vladimír ŠMÍD. Evidence obyvatel. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 386-409, 25. s. II. svazek D - J. ISBN 978-80-7380-587-6. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2016. s. 386-409. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. ISBN 978-80-7380-587-6. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2014. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Evidence nemovitostí z historického pohledu. In Miroslav Frýdek, Jaromír Tauchen (Eds.). Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 573–584. ISBN 978-80-7418-144-3. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2011. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 468/2011 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2010. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 52/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2009. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2009. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Real Estate Record. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, č. 2, s. 331 – 346, 15 s. ISSN 1802-5943. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0. URL info
 • SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. One Thousand Years of the Czech Realestate Cadastre. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 16-26. ISBN 978-80-87071-46-5. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 170/2007 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2007. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 109/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zveřejňování závěrečných prací na vysokých školách. In Konference Pedagogický software 2006. Sborník příspěvků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 1-2. ISBN 80-85455-64-1. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. (komentář). Masarykova univerzita, 2006. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír a Karel SCHELLE. Vědecká konference "Právní regulace společnosti informačních sítí". Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, roč. 144, č. 2, s. 207-208. ISSN 0231-6625. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy vs. komerční informační systémy. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2005. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2005. s. ???, 9 s. ISBN 80-86840-14-X. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století. In Mezinárodní pracovní konference JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2005. s. 271-296, 25 s. ISBN 80-86596-66-4. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, č. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. 'The Never Ending Story' or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005 (Conference organized by Masaryk University, Faculty of Law with School of Social Studies on November 7 – 8 2005). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 117-125. ISBN 80-210-4060-2. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj evidence obyvatelstva. Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, roč. 2005, č. 45, s. 1-29. ISSN 0027-8009. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2005. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2005. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Geneze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Masarykova univerzita v Brně, 2004. URL info
 • SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech - dobrý sluha nebo zlý pán. In Právní regulace společnosti informačních sítí (Sborník z II. vědecko-pedagogické konference Západomoravské vysoké školy v Třebíči 27. 9. 2004). 1. vyd. Třebíč: Západomoravská vysoká škola, o.p.s., 2004. s. 24 - 30. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír, Jan BERAN, Petr PIŠTĚK a Jiří ULIČNÝ. Rozvoj informačních technologií v celoživotním vzdělávání na CDV MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 4 s. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 480/2004 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004. s. 219-224. ISBN 80-86596-52-4. URL info
 • SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech. Právní rádce: Měsíčník hospodářských novin. Praha: ECONOMIA, 2004, XII, č. 11, s. 44-47. ISSN 1210-4817. URL info
 • SCHELLE, Karel a Vladimír ŠMÍD. Rodné číslo v informačních systémech. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. - 18. září 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 215 - 224. ISBN 80-86596-51-6. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 626/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2004. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Právní režim informačních systémů obsahujících osobní údaje. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2003. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2003. s. 196-206. ISBN 80-85988-84-6. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů a informační systémy - dva roky v nových podmínkách. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 170-179. ISBN 80-85988-74-7. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 180-185. ISBN 80-85988-74-7. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů - srovnání legislativy a aplikace v ČR a SR. In Seminár Informačná bezpečnosť na univerzitách. Sborník příspěvků. Nitra: SPU v Nitre, 2002. s. 1-11. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (srovnání právních úprav vztahujících se k ochraně osobních údajů v ČR a SR). Masarykova univerzita v Brně, 2002. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 107/2002 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2002. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 11, č. 3, s. 1-4. ISSN 1212-0901. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 11, č. 5, s. 8-18. ISSN 1212-0901. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In Seminář EUNIS'2001. Sborník příspěvků. Nečtiny: EUNIS-CZ, 2001. s. 1-6. URL info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana, Ivan BURIAN, Šárka OCELKOVÁ a Vladimír ŠMÍD. Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 116 s. MU - výzkumné zprávy. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2001. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2001. URL URL info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Vladimír ŠMÍD. Sdružené informace matrik studentů: integrace dat pro informační systém veřejné správy. In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra: SPU v Nitre, 2000. s. 101-106. ISBN 80-7137-713-9. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír a Jana KOHOUTKOVÁ. Matriky studentů vysokých škol v ČR a jejich informační hodnota. In Mezinárodní konference RUFIS 2000. Sborník příspěvků. Brno: ApS Brno, spol. s r.o., 2000. s. 111-115. ISBN 80-214-1671-8. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách. In Mezinárodní konference RUFIS 2000. Sborník příspěvků. Brno: ApS Brno, spol. s r.o., 2000. s. 116-121. ISBN 80-214-1671-8. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Nový zákon o ochraně osobních údajů a outsourcing. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2000, IV, č. 5, s. 18-21. ISSN 1211-8737. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ochrání nový zákon naše osobní údaje? Business World. Praha: IDG Czech, a.s., 2000, roč. 2000, č. 6, s. 22-25. ISSN 1210-9924. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2000. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. (komentář). Masarykova univerzita v Brně, 2000. URL URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Studijní programy Masarykovy univerzity v nové podobě. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1999, roč. 6, č. 9, s. 4-5. ISSN 1211-6866. URL info
 • KOUDELKA, Petr, Jana KOHOUTKOVÁ, Jaroslav MĚCHÁČEK, Václav RAČANSKÝ a Vladimír ŠMÍD. Databáze sdružených informací matrik studentů. Brno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999. 8 s. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty informační politiky ČR. Masarykova univerzita v Brně, 1999. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Politické a legislativní návaznosti ve světě. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 17, s. 1-4. ISSN 1210-9924. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Český Informační zákon. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 18, s. 1-4. ISSN 1210-9924. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Ostatní právní prostředky ochrany dat. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 20, s. 1-4. ISSN 1210-9924. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 6, č. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. In Sborník z 3. letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Brno: VUT, FAST, 1994. 10 s. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. 196 s. ISBN 80-7178-317-X. info
 • ŠMÍD, Vladimír, Jana HALUZOVÁ, Michal JAVORNÍK, Bohuslav MOUČKA, Ivan PETLAN, Jaroslav ŠMARDA, Jiří VEDRA a Jarmila TOMANOVÁ. Systém zpracování informací pro řídící sféru vysoké školy. Brno: MŠMT, 1993. 120 s. info
 • HOROVÁ, Ivana, Vladimír ŠMÍD a Aleš ZLÁMAL. Podmínky studia invalidních studentů na PřF MU. Brno: MŠMT, 1993. 60 s. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, roč. 2, č. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901. URL info
 • ŠMARDA, Jaroslav, Vladimír ŠMÍD, Rostislav MICHL, Michal JAVORNÍK, Ivan PETLAN, Zdeněk UHLÍŘ a Pavel DOBROVOLNÝ. Projektové a programové řešení automatizace v expedici s cílem připravit rutinní provoz na počítači ADT. 1989. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník ze semináře LOP '89. Brno: Univerzita J.E.Purkyně., 1989. s. 55-64. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník krátkých referátů ze semináře SOFSEM '89. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. s. 69-72. URL info
 • ŠMARDA, Jaroslav, Vladimír ŠMÍD, Rostislav MICHL, Michal JAVORNÍK, Ivan PETLAN, Zdeněk UHLÍŘ a Pavel DOBROVOLNÝ. Vývoj a doladění programových prostředků pro automatizaci činností útvaru Expedice. 1988. info
 • ŠMÍD, Vladimír. Evidence učebních plánů, automatická tvorba seznamu přednášek i rozvrhu hodin. AIŘS ve školství. Praha: OVC ČVUT, 1988, roč. 1988, č. 14, s. 28-34. URL info
 • ŠMÍD, Vladimír. Závěrečné zkoušky a ukončení studia. Brno: MŠMT, 1987. 70 s. info
 • ŠMARDA, Jaroslav, Vladimír ŠMÍD, Michal JAVORNÍK a Ivan PETLAN. Student na VŠ s lokálními databázemi a alternativními vstupy. Brno: MŠMT, 1987. 120 s. info
 • ŠMARDA, Jaroslav, Vladimír ŠMÍD, Rostislav MICHL, Michal JAVORNÍK, Ivan PETLAN, Zdeněk UHLÍŘ a Pavel DOBROVOLNÝ. Návrh a vývoj programových prostředků pro potřeby řízení. 1987. info

30. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info