PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.


kancelář: bud. A33/318
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4778
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • PhDr.Petr Filo, Ph.D. Osobní údaje Petr Filo e-mail: filo@mail.muni.cz
Pracoviště
  • Mendelova univerzita v Brně
Funkce na pracovišti
  • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1996-2001 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie 2001 Téma diplomové práce: Cirkadiánní variabilita emočních, percepčně motorických a kognitivních procesů. 2001 Mgr.
Přehled zaměstnání
  • 2001 - Prezenční postgraduální doktorandské studium (obor obecná psychologie). Školitel: prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (Psychologický ústav FF MU v Brně) 2003 - Odborný asistent (2) Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně, Katedry podnikového hospodářství
Pedagogická činnost
  • Psychologický ústav FF MU v Brně: Obecná psychologie I (kognitivní procesy) (1998-2004) Obecná psychologie II (prožívání, jednání) (2001-2004) Praktikum experimentální psychologie (2001-2004) Kognitivní psychologie (2003-2004) Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně: Psychologie pro ekonomy (2003-2004) Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností (2003-2004)
Vědeckovýzkumná činnost
  • Katedrový vědecko-výzkumný úkol pro rok 2004 (Katedra podnikového hospodářství ESF MU): Inovace výuky seminářů Psychologie pro ekonomy, Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností. Vedoucí řešitel: Mgr. Petr Filo; spoluřešitelé: Doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Akademické stáže
  • Pieksamaki,Finsko Jönköping,Švédsko
Mimouniversitní aktivity
  • člen Českomoravské psychologické společnosti
Vybrané publikace
  • FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému zaměstnanců ve vztahu ke konkurenceschopnosti podniku: první empirická zjištění. In Vývojové tendence podniků II. 2006. s. 59-79, 20 s. ISBN 80-210-4133-1. info

30. 5. 2013