doc. PhDr. Karel Hnilica, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Karel Hnilica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Stereotypy, předsudky, diskriminace (pojmy, měření, teorie)
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Psychologický ústav AV ČR)
doc. Phdr. Panajotis Cakirpaloglu, dr.Sc. (UP v Olomouci, Filozofická fakulta)
prof. phDr. Stanislav Štech, CSc. (UK v Praze, Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha, Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Palackého univerzita v Olomouci, Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info