prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.


e‑mail:
www: http://www.phil.muni.cz/~materna/
Školitel

Obor: Filozofie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech