doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.


kancelář: 411
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7042
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno Vědeckou radou MU
Datum zahájení řízení 17. 9. 2008
Datum ukončení řízení 26. 5. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 1. 2009
Složení komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
prof. Ing. Anna Šlosárová, Ph.D. (Fakulta hospodárskej informatiky EU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 3. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009