doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.


Lipová 507/41a
Brno
Kancelář: 411

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7042
E-mail: Jaroslav.Sedlacek@econ.muni.cz
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízení Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor jmenování Podniková ekonomika a management
Datum zahájení 17.9.2008
Složení hodnotící komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
prof. Ing. Anna Šlosárová, Ph.D. (Fakulta hospodárskej informatiky EU)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 29.1.2009 10:30
Datum zasedání VR fakulty 16.3.2009
Datum zasedání VR MU 26.5.2009
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou MU
Datum ukončení 26.5.2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info