doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Plazmové nanotechnologie a bioaplikace


kancelář: pav. 06/01029
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3787
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 6. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Teplotne nerovnovážna plazma pri atmosférickom tlaku ako účinný nástroj povrchovej úpravy materiálov
Důvod pro omezení zveřejnění práce: licenční omezení
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. (ČVUT Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 3. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
RNDr. Jiří Buršík, DSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info