Ernst Paunzen, Dr. rer. nat.


kancelář: pav. 06/03013
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3305
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ernst Paunzen, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 27. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) The Δa photometric system
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (Astronomický ústav UK, Praha)
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (Astronomický ústav UK, Praha)