prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 3. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 1. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. (Univerzita Karlova - emeritní profesor)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 3. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info