Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filosofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Učitel počítačového umění.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003:  Ph.D. (Fakulta informatiky). Téma disertační práce: Exact Aesthetics—Object and Scene to Messsage.
 • 1998:  Mgr. (Fakulta informatiky). Téma magisterské práce: Informační systém pro správu akademických konferencí.
Přehled zaměstnání
 • 2007 — :  Grafický designér. Fotograf a designér ve svobodném povolání se zaměřením na uživatelská rozhraní, webdesign a jednotný vizuální styl, a se zálibou v generativním designu a programované grafice.
 • 2006 — :  Externí lektor (Masarykova univerzita & Vysoké učení technické v Brně). Vysokoškolský učitel algoritmického umění a softwarové estetiky.
 • 2002 — :  Výtvarník. Vizuální tvůrce ve svobodném povolání. Své práce prezentoval např. na Ars Electronica (Linz), Computer Multimedia Art (Praha) nebo v Centru současného umění DOX (Praha).
 • 2007–2016:  Webdesignér (Ústav výpočetní techniky). Designér a konzultant týmu Uniweb, implementujícícho celouniverzitní webové prezentace. Dříve navrhoval rozhraní a interakční metafory pro projekt Sdružené informace matrik studentů nebo pro e-learningové univerzitní služby.
 • 1998–2006:  Výzkumník (Fakulta informatiky). Spoluzakladatel Atelíéru grafického designu a multimédií, výzkumník v oblasti softwarové estetiky a výpočetních principů umění.
 • 1993–2011:  Organizátor akcí (Fakulta informatiky). Člen organizačních výborů lokálních i mezinárodních akademických konferencí (např. SOFSEM, DATAKON, MEMICS).
Pedagogická činnost
 • 2018 — :  Algoritmické umění – praxe (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2014 — :  Algoritmické umění – teorie (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2013–2014:  Design, typografie & sazba (Caritas Czech Republic).
 • 2008–2009:  Kapitoly z mediálního umění (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2008:  Internet jako místo uměleckého vyjádření (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2005 — :  Výtvarná informatika (Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně).
 • 2003–2006:  Digitální fotografie (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
 • 2003–2006:  3D modelování v programu Cinema4D (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
 • 1999–2006:  Výtvarná informatika (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
Akademické stáže
 • 2002:  Výzkumník (Department of Computer Science, University of Bristol). Doktorská stáž ve výzkumné skupině Digital Media Group, zaměřená na hledání a ověřování algoritmických kritérií pro estetické hodnocení.
Univerzitní aktivity
 • 2017 — :  Člen redakční rady (JOINME). Recenzovaný časopis zaměřený na soustavné rozvíjení interdisciplinární debaty o roli digitálních médií v současné kultuře (redakční rada: Dušan Barok, Barbara Büscher, Martin Flašar, Jozef Kelemen, Denisa Kera, Katarína Rusnáková, Tomáš Staudek).
 • 2004–2005:  Člen redakční rady (IM6). Časopis zaměřený na elektronickou kulturu, současné umění a informační společnost.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017 — :  Zakládající člen a člen výkonné rady (Napříč.cz). Kulturně zapsaný spolek (výkonná rada: Josef Prokeš, Robert Král, Zdeněk Filipec, Tomáš Staudek).
 • 2005 — :  Profesní člen (International Association of Art).
 • 2005 — :  Profesní člen (Unie výtvarných umělců ČR).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018:  Math => Art! Matematický konstruktivismus ve výtvarném umění (zvaná přednáška). Nové historie pro umění nových médií. Doprovodný program výstavy Computer Graphic Re-visited 2.0. Dům umění, Brno.
 • 2014:  The Rhythm of Gestures in Mathematical Images (zvaná přednáška). 4th International Conference on Performance, Performativity and Media. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2012:  Počítačové umění a fraktály (zvaná přednáška). Letní škola informatiky. Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2011:  Math + Art (zvaná přednáška). Software Studies Symposium. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2010:  Algoritmická estetika a estetika algoritmů (zvaná přednáška). Letní škola informatiky. Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2009:  Computer Art Now: Exact Aesthetics Practically (zvaná přednáška). Software Studies Symposium. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2003:  Cena rektora nejlepším studentům doktorského studia.
Vybrané publikace
 • LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Chaotic Attractors as a Possible Tool for Psychological Diagnostics. In Psychological Diagnostics of Children and Adolescents, Brno, Czech Republic. 2011. info
 • LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Osobnost a estetické preference pro čtvercové mozaiky 6x6. In Sociálne procesy a osobnosť. 2006. vyd. Stará Lesná, 2006. 10 s. info
 • STAUDEK, Tomáš. Podivné atraktory: počítačové modelování chaotických struktur. In Sborník 26. mezinárodní konference ASIS. Ostrava, 2004: MARQ, 2004. s. 21-26. ISBN 80-86840-03-4. URL info
 • STAUDEK, Tomáš a Ivo SERBA. Vizualizace dat a grafická komunikační rozhraní. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON. Brno, 2004: Masarykova universita, 2004. s. 49-55. ISBN 80-210-3516-1. URL info
 • LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Personality Characteristics and Aesthetic Preference for Chaotic Curves. Journal of Mathematics and Design. Buenos Aires, Argentina: Mathematics & Design Association, 2004, roč. 4, č. 1, s. 297-304. ISSN 1515-7881. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Computer-Aided Aesthetic Evaluation of Visual Patterns. In Meeting Alhambra: ISAMA-BRIDGES 2003 Conference. Winfield, KS, USA: ISAMA-BRIDGES, 2003. s. 243-249. ISBN 84-930669-1-5. URL info
 • STAUDEK, Tomáš a Petr MACHALA. Recent Exact Aesthetics Applications. In Conference Abstracts and Applications. New York: ACM SIGGRAPH, 2002. s. 241. ISBN 1-58113-524-6. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Exact Aesthetics: Object and Scene to Message (disertační práce). Brno: Fakulta informatiky, Masarykova Universita, 2002. 118 s. URL info
 • SERBA, Ivo a Tomáš STAUDEK. Vývoj paradigmat v počítačové grafice. In Sborník konference SolidWorks. Brno, 2001. 5 s. info
 • STAUDEK, Tomáš. Chaos a řád: konvergence pojmů. In Sborník semináře Ars-Schola-Polis "Média vyjadřování v digitální době". Brno: PedF MU Brno, 2001. 6 s. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Vzdělávání a role univerzity příštího tisíciletí. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 7, č. 3, s. 59-61. ISSN 1211-6866. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Počítač jako tvůrčí a kritický partner v kreativním procesu. In "Média a obraznost". Sborník symposia INSEA. Praha: Česká sekce INSEA, 2000. s. 107-118. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Čínské vázy, matematika a počítač. Umění a řemesla : čtvrtletník pro kulturu prostředí. Praha: Sdružení Umění a řemesla, 1999, roč. 41, č. 4, s. 10-11. ISSN 0139-5815/2. URL info

17. 8. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info