Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Ústav hudební vědy


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filosofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Učitel počítačového umění.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003:  Ph.D. (Fakulta informatiky). Téma disertační práce: Exact Aesthetics—Object and Scene to Messsage.
 • 1998:  Mgr. (Fakulta informatiky). Téma magisterské práce: Informační systém pro správu akademických konferencí.
Přehled zaměstnání
 • 2007 — :  Grafický designér. Fotograf a designér ve svobodném povolání se zaměřením na uživatelská rozhraní, webdesign a jednotný vizuální styl, a se zálibou v generativním designu a programované grafice.
 • 2006 — :  Externí lektor (Masarykova univerzita & Vysoké učení technické v Brně). Vysokoškolský učitel algoritmického umění a softwarové estetiky.
 • 2002 — :  Výtvarník. Vizuální tvůrce ve svobodném povolání. Své práce prezentoval např. na Ars Electronica (Linz), Computer Multimedia Art (Praha) nebo v Centru současného umění DOX (Praha).
 • 2020–2022:  Lektor (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Autor kurzů a workshopů o otevřeném softwaru a bezpečnosti IT ve veřejné správě.
 • 2018–2020:  Tvůrce vzdělávacího obsahu (Fond dalšího vzdělávání). Autor a konzultant online kurzů zaměřených na počítačovou kreativitu a přenositelné digitální kompetence pro Strategii digitálního vzdělávání (2015–2020).
 • 2007–2016:  Webdesignér (Ústav výpočetní techniky). Designér a konzultant týmu Uniweb, implementujícícho celouniverzitní webové prezentace. Dříve navrhoval rozhraní a interakční metafory pro projekt Sdružené informace matrik studentů nebo pro e-learningové univerzitní služby.
 • 1998–2006:  Výzkumník (Fakulta informatiky). Spoluzakladatel Atelíéru grafického designu a multimédií, výzkumník v oblasti softwarové estetiky a výpočetních principů umění.
 • 1993–2011:  Organizátor akcí (Fakulta informatiky). Člen organizačních výborů lokálních i mezinárodních akademických konferencí (např. SOFSEM, DATAKON, MEMICS).
Pedagogická činnost
 • 2018 — :  Algoritmické umění – praxe (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2014 — :  Algoritmické umění – teorie (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2013–2014:  Design, typografie & sazba (Caritas Czech Republic).
 • 2008–2009:  Kapitoly z mediálního umění (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2008:  Internet jako místo uměleckého vyjádření (Filosofická fakulta, Masarykova univerzita).
 • 2005 — :  Výtvarná informatika (Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně).
 • 2003–2006:  Digitální fotografie (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
 • 2003–2006:  3D modelování v programu Cinema4D (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
 • 1999–2006:  Výtvarná informatika (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita).
Akademické stáže
 • 2002:  Výzkumník (Department of Computer Science, University of Bristol). Doktorská stáž ve výzkumné skupině Digital Media Group, zaměřená na hledání a ověřování algoritmických kritérií pro estetické hodnocení.
Univerzitní aktivity
 • 2021 — :  Zakládající člen (Spolek Interier). Spolek pro podporu tvůrčí činnosti studentů FF MU.
 • 2017 — :  Člen redakční rady (JOINME). Recenzovaný časopis zaměřený na soustavné rozvíjení interdisciplinární debaty o roli digitálních médií v současné kultuře (redakční rada: Dušan Barok, Barbara Büscher, Martin Flašar, Jozef Kelemen, Denisa Kera, Katarína Rusnáková, Tomáš Staudek).
 • 2004–2005:  Člen redakční rady (IM6). Časopis zaměřený na elektronickou kulturu, současné umění a informační společnost.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017 — :  Zakládající člen a člen výkonné rady (Napříč.cz). Kulturně zapsaný spolek (výkonná rada: Josef Prokeš, Robert Král, Zdeněk Filipec, Tomáš Staudek).
 • 2005 — :  Profesní člen (International Association of Art).
 • 2005 — :  Profesní člen (Unie výtvarných umělců ČR).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021:  Šťastné okamžiky v generativním umění (zvaná přednáška s Helenou Vymazalovou). Festival Prototyp. BVV – Brněnské výstaviště, Brno.
 • 2018:  Math => Art! Matematický konstruktivismus ve výtvarném umění (zvaná přednáška). Nové historie pro umění nových médií. Doprovodný program výstavy Computer Graphic Re-visited 2.0. Dům umění, Brno.
 • 2014:  The Rhythm of Gestures in Mathematical Images (zvaná přednáška). 4th International Conference on Performance, Performativity and Media. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2012:  Počítačové umění a fraktály (zvaná přednáška). Letní škola informatiky. Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2011:  Math + Art (zvaná přednáška). Software Studies Symposium. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2010:  Algoritmická estetika a estetika algoritmů (zvaná přednáška). Letní škola informatiky. Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2009:  Computer Art Now: Exact Aesthetics Practically (zvaná přednáška). Software Studies Symposium. Filosofická fakulta, Masarykova univerzita.
 • 2003:  Cena rektora nejlepším studentům doktorského studia.
Vybrané publikace
 • VYMAZALOVÁ, Helena a Tomáš STAUDEK. Šťastné okamžiky v generativním umění. In Prototyp. Festival umění, vědy a technologií. 2021. URL info
 • HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. Linec / Linz: Ars Electronica Festival, 2019. Out of the Box. URL info
 • STAUDEK, Tomáš. Math => Art! Matematický konstruktivismus ve výtvarném umění. In New Histories for New Media Art. 2018. info
 • STAUDEK, Tomáš. Artgorithms: The Rhythm of Gestures in Mathematical Images. In Media – Performance 4 / Gesture. 4th International conference on performance, performativity and media. 2014. info
 • LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Chaotic Attractors as a Possible Tool for Psychological Diagnostics. In Psychological Diagnostics of Children and Adolescents, Brno, Czech Republic. 2011. info

7. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info