Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení John Denis Bourke
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 2. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Categorical structures for higher-dimensional universal algebra
Oponenti habilitační práce Prof. Ross Street (Macquarie University, Sydney)
Nicola Gambino, PhD (University Leeds, Leeds, UK)
Emily Riehl, PhD (Johns Hopkins University, Baltimore)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (MFF UK Praha)
Prof. Maria Manuel Clementino, PhD (University of Coimbra, Portugalsko)
Prof. Walter Tholen, PhD. (York University, Toronto, Kanada)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info