prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres

vedoucí centra – Centrum raně středověkých studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/119
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3480
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ivan Foletti, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2014
Datum ukončení řízení 1. 4. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Le porte lignee di Santa Sabina. La zona liminare del nartece e l´iniziazione cristiana.
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Herbert L. Kessler (Univerzita Baltimore)
Prof. Dr. Jean-Michel Spieser (Univerzita Fribourg)
PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Dr. Michele Bacci (Univerzita Fribourg)
Prof. Dr. Herbert L. Kessler (Univerzita Baltimore)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 12. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 8. 2017
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Michele Bacci (Univerzita Fribourg)
Prof. Robin Cormack (Univerzita Cambridge)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Prof. Serena Romano (Univerzita Lausanne)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 11. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info